รวมข่าว "โควิด-19" วันที่ 11 กันยายน 2565 แบบอัพเดทล่าสุด

11 ก.ย. 2565 | 09:45 น.

รวมข่าวสถานการณ์ "โควิด-19" ที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ 11 กันยายน 2565 แบบอัพเดทสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันรวบไว้ที่เดียว

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมข่าวสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในวันที่ 11 กันยายน 2565 ผู้อ่านที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน

 

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ "โควิด-19 (COVID-19)" ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลาย และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เริ่มผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด-19 ตามลำดับ 

รวมข่าว \"โควิด-19\" วันที่ 11 กันยายน 2565 แบบอัพเดทล่าสุด

 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565  ผู้ป่วยรายใหม่(รักษาตัวใน รพ.) 1,093 ราย  แยกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 1,092 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,444,111 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 19 ราย หายป่วยเพิ่ม 2,101 ราย กำลังรักษา 12,766 ราย  ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวในโรงพยาบาล 681 ราย 

สถานการณ์ในประเทศ(11 ก.ย.65)

 

สถานการณ์ในต่างประเทศ(11 ก.ย.65)

 

รวมข่าว "โควิด-19" ย้อนหลัง