รวมข่าว "โควิด-19" วันที่ 12 สิงหาคม 2565 แบบอัพเดทล่าสุด

12 สิงหาคม 2565

รวมข่าวสถานการณ์ "โควิด-19" ที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ 12 สิงหาคม 2565 แบบอัพเดทสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันรวบไว้ที่เดียว

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมข่าวสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ผู้อ่านที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน

 

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ "โควิด-19 (COVID-19)" ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลาย และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เริ่มผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด-19 ตามลำดับ 

รวมข่าว "โควิด-19" วันที่ 12 สิงหาคม 2565 แบบอัพเดทล่าสุด

 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565  ผู้ป่วยรายใหม่(รักษาตัวใน รพ.) 2,455 ราย ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,393,077 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 33 ราย หายป่วยเพิ่ม 2,142 ราย กำลังรักษา 21,584 ราย  ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวในโรงพยาบาล 920 ราย 

 

เวลา 07.15 น. Worldometers  ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 592,866,659 ราย เพิ่มขึ้น 752,730 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก สะสมอยู่ที่ 6,447,824 ราย เพิ่มขึ้น 1,662 ราย หายป่วยสะสม 564,800,374 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 920,438 ราย 

 

 

สถานการณ์ในประเทศ(12 ส.ค.65)

 

สถานการณ์ในต่างประเทศ(12 ส.ค.65)

 

รวมข่าว "โควิด-19" ย้อนหลัง