รวมข่าว "โควิด-19" วันที่ 21 กันยายน 2564 แบบอัพเดทล่าสุด

21 ก.ย. 2564 | 14:40 น.

รวมข่าวสถานการณ์ "โควิด-19" ที่เกิดขึ้นในรอบวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 แบบอัพเดทสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันรวบไว้ที่เดียว

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมข่าวสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ผู้อ่านที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน 

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ "โควิด-19 (COVID-19)" ในประเทศไทย และมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ที่ออกมา กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน 

วันนี้ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในเวลาประมาณ 12.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จะมีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวัน

เวลา 06.55 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 229,742,818   ราย เพิ่มขึ้น 375,216 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก รวมอยู่ที่ 4,711,570 ราย เพิ่มขึ้น 5,395 ราย หายป่วยสะสม 206,402,780 ราย เพิ่มขึ้น 471,979 ราย 

รวมข่าว \"โควิด-19\" วันที่ 21 กันยายน 2564 แบบอัพเดทล่าสุด

เวลา 07.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรวม 10,919 ราย มาจาก ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,497 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 422 ราย  ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,471,242 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 143 ราย หายป่วย 11,694 ราย กำลังรักษา 131,655 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,325,412 ราย

สถานการณ์ในประเทศ(21 ก.ย.64)

 

สถานการณ์ในต่างประเทศ(21 ก.ย.64)

รวมข่าว "โควิด-19" ระลอกใหม่ ย้อนหลัง