รวมข่าว "โควิด-19" วันที่ 1 สิงหาคม 2565 แบบอัพเดทล่าสุด

01 ส.ค. 2565 | 08:45 น.

รวมข่าวสถานการณ์ "โควิด-19" ที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ 1 สิงหาคม 2565 แบบอัพเดทสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันรวบไว้ที่เดียว

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมข่าวสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ผู้อ่านที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน

 

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ "โควิด-19 (COVID-19)" ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลาย และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เริ่มผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด-19 ตามลำดับ 

รวมข่าว \"โควิด-19\" วันที่ 1 สิงหาคม 2565 แบบอัพเดทล่าสุด

 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565  ผู้ป่วยรายใหม่(รักษาตัวใน รพ.) 2,108 ราย  แยกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 2,107 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,368,849 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 19 ราย หายป่วยเพิ่ม 2,540 ราย กำลังรักษา 22,710 ราย  ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวในโรงพยาบาล 879 ราย

 

เวลา 07.05 น. Worldometers  ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 582,034,132 ราย เพิ่มขึ้น 561,739 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก สะสมอยู่ที่ 6,419,516 ราย เพิ่มขึ้น 724 ราย หายป่วยสะสม 552,067,264 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 556,744 ราย 

สถานการณ์ในประเทศ(1 ส.ค.65)

 

สถานการณ์ในต่างประเทศ(1 ส.ค.65)

 

รวมข่าว "โควิด-19" ย้อนหลัง