รวมข่าว "โควิด-19" วันที่ 5 ตุลาคม 2564 แบบอัพเดทล่าสุด

05 ต.ค. 2564 | 13:50 น.

รวมข่าวสถานการณ์ "โควิด-19" ที่เกิดขึ้นในรอบวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 แบบอัพเดทสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันรวบไว้ที่เดียว

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมข่าวสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 ผู้อ่านที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน 

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ "โควิด-19 (COVID-19)" ในประเทศไทย และมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ที่ออกมา กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน 

วันนี้ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในเวลาประมาณ 12.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จะมีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวัน

เวลา 07.05 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 236,095,804 ราย เพิ่มขึ้น 315,259 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก รวมอยู่ที่ 4,821,124 ราย เพิ่มขึ้น 4,508 ราย หายป่วยสะสม 213,106,142 ราย เพิ่มขึ้น 493,417 ราย 

รวมข่าว \"โควิด-19\" วันที่ 5 ตุลาคม 2564 แบบอัพเดทล่าสุด

เวลา 07.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2564 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรวม 9,869 ราย มาจาก ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,596 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 273 ราย  ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,628,368 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 92 ราย หายป่วย 11,152 ราย กำลังรักษา 108,373 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,504,229 ราย 

สถานการณ์ในประเทศ(5 ต.ค.64)

สถานการณ์ในต่างประเทศ(5 ต.ค.64)

รวมข่าว "โควิด-19" ระลอกใหม่ ย้อนหลัง