รวมข่าว "โควิด-19" วันที่ 22 เม.ย.64 แบบอัพเดทล่าสุด

22 เม.ย. 2564 | 14:10 น.

รวมข่าวสถานการณ์ "โควิด-19" ที่เกิดขึ้นในรอบวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมข่าวสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ผู้อ่านที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ "โควิด-19 (Covid-19)" ในประเทศไทย และมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ที่ออกมา กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน 

วันนี้ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในเวลาประมาณ 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จะมีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวัน

เวลา 06.30 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 144,402,607 ราย เพิ่มขึ้น 858,502 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 3,070,446 ราย เพิ่มขึ้น 13,496 ราย ราย หายป่วย 122,575,079 ราย 

สหรัฐฯมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุด มีผู้ติดเชื้อสะสม 32,596,878 ราย อันดับ 2 อินเดีย 15,924,732 ราย อันดับ 3 บราซิล 14,122,795 ราย  อันดับ 4 ฝรั่งเศส 5,374,288 ราย อันดับ 5 รัสเซีย 4,727,125 ราย อันดับ 6 ตุรกี 4,446,591 ราย  อันดับ 7 สหราชอาณาจักร 4,446,591 ราย อันดับ 8 อิตาลี 3,904,899 ราย  อันดับ 9 สเปน 3,446,072 ราย และอันดับ 10 เยอรมนี 3,208,672 ราย

เวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค. รายงานสถานการณ์ในประเทศไทยว่า ยอดผู้ติดเชื้อโควิด มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,470 ราย ติดเชื้อในประเทศ 1,470 ราย ในจำนวนนี้มาจากผู้ป่วยใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 1,370 ราย และค้นหาเชิงรุกในชุมชน 100 ราย มาจากต่างประเทศ 0 ราย รวมพบผู้ติดเชื้อในประเทศ 44,867 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 3,246 ราย สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 2,617 ราย

สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมล่าสุดอยู่ที่ 48,113 ราย รักษาหายเพิ่ม 477 ราย ผู้ป่วยรักษาหายแล้วรวม 29,848 ราย  ผู้ป่วยรักษาอยู่ 18,148 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 7 ราย  ผู้เสียชีวิตสะสม 117 ราย

รวมข่าว \"โควิด-19\" วันที่ 22 เม.ย.64 แบบอัพเดทล่าสุด

สถานการณ์ในประเทศ(22 เม.ย.64)

สถานการณ์ในต่างประเทศ(22 เม.ย.64)

รวมข่าว "โควิด-19" ระลอกใหม่ ย้อนหลัง