รวมข่าว "โควิด-19" วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 แบบอัพเดทล่าสุด

23 ก.ค. 2565 | 14:30 น.

รวมข่าวสถานการณ์ "โควิด-19" ที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 แบบอัพเดทสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันรวบไว้ที่เดียว

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมข่าวสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ผู้อ่านที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน

 

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ "โควิด-19 (COVID-19)" ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลาย และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เริ่มผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด-19 ตามลำดับ 

รวมข่าว \"โควิด-19\" วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 แบบอัพเดทล่าสุด

 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565  ผู้ป่วยรายใหม่(รักษาตัวใน รพ.) 2,578 ราย  แยกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 2,577 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,350,028 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 29 ราย หายป่วยเพิ่ม 1,877 ราย กำลังรักษา 24,700 ราย  ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวในโรงพยาบาล 886 ราย 

 

เวลา 07.20 น. Worldometers  ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 573,465,494 ราย เพิ่มขึ้น 839,147 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก สะสมอยู่ที่ 6,400,566 ราย เพิ่มขึ้น 1,699 ราย หายป่วยสะสม 543,321,799 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 682,594 ราย 

สถานการณ์ในประเทศ(23 ก.ค.65)

 

สถานการณ์ในต่างประเทศ(23 ก.ค.65)

 

รวมข่าว "โควิด-19" ย้อนหลัง