รวมข่าว "โควิด-19" วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 แบบอัพเดทล่าสุด

17 ก.ค. 2564 | 14:30 น.

รวมข่าวสถานการณ์ "โควิด-19" ที่เกิดขึ้นในรอบวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 แบบอัพเดทสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันรวบไว้ที่เดียว 

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมข่าวสถานการณ์โควิด-19  ที่เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 ผู้อ่านที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน 

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ "โควิด-19 (Covid-19)" ในประเทศไทย และมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ที่ออกมา กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน 

วันนี้ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในเวลาประมาณ 12.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จะมีการแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวัน

เวลา 06.30 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 190,241,180 ราย เพิ่มขึ้น 533,820 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจาก ไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก รวมอยู่ที่ 4,090,652 ราย เพิ่มขึ้น 7,915 ราย หายป่วยสะสม 173,461,168 ราย 

เวลา 07.30 น.ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นรวม 10,082  ราย มาจาก ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,955  ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 127 ราย  ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64)363,126 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 141 ราย หายป่วยเพิ่ม 6,327 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 250,758 ราย 

รวมข่าว \"โควิด-19\" วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 แบบอัพเดทล่าสุด

สถานการณ์ในประเทศ(17 ก.ค.64)

สถานการณ์ในต่างประเทศ(17 ก.ค.64)

รวมข่าว "โควิด-19" ระลอกใหม่ ย้อนหลัง