รวมข่าว "โควิด-19" วันที่ 24 ตุลาคม 2564 แบบอัพเดทล่าสุด

24 ต.ค. 2564 | 10:15 น.

รวมข่าวสถานการณ์ "โควิด-19" ที่เกิดขึ้นในรอบวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 แบบอัพเดทสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันรวบไว้ที่เดียว

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมข่าวสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 ผู้อ่านที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน 

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ "โควิด-19 (COVID-19)" ในประเทศไทย และมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ที่ออกมา กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน 

วันนี้ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในเวลาประมาณ 12.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จะมีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวัน

เวลา 06.45 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 244,082,305 ราย เพิ่มขึ้น 367,741 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก รวมอยู่ที่ 4,958,769 ราย เพิ่มขึ้น 5,711 ราย หายป่วยสะสม 221,152,289 ราย เพิ่มขึ้น 310,213 ราย 

รวมข่าว "โควิด-19" วันที่ 24 ตุลาคม 2564 แบบอัพเดทล่าสุด

เวลา 07.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 9,351 ราย ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,821,619 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 56 ราย หายป่วย 10,098 ราย กำลังรักษา 101,000 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,703,301 ราย 

สถานการณ์ในประเทศ(24 ต.ค.64)

 

 

สถานการณ์ในต่างประเทศ(24 ต.ค.64)

รวมข่าว "โควิด-19" ระลอกใหม่ ย้อนหลัง