รวมข่าว "โควิด-19" วันที่ 19 ตุลาคม 2564 แบบอัพเดทล่าสุด

19 ต.ค. 2564 | 14:15 น.

รวมข่าวสถานการณ์ "โควิด-19" ที่เกิดขึ้นในรอบวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 แบบอัพเดทสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันรวบไว้ที่เดียว

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมข่าวสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ผู้อ่านที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน 

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ "โควิด-19 (COVID-19)" ในประเทศไทย และมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ที่ออกมา กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน 

วันนี้ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในเวลาประมาณ 12.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จะมีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวัน

เวลา 07.15 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 241,835,214 ราย เพิ่มขึ้น 323,092 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก รวมอยู่ที่ 4,919,341 ราย เพิ่มขึ้น 4,642 ราย หายป่วยสะสม 219,105,372 ราย เพิ่มขึ้น 391,624 ราย 

รวมข่าว \"โควิด-19\" วันที่ 19 ตุลาคม 2564 แบบอัพเดทล่าสุด

เวลา 07.50 น.ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรวม 9,122 ราย ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,774,071 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 71 ราย หายป่วย 10,731 ราย กำลังรักษา 105,546 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,651,555 ราย 

สถานการณ์ในประเทศ(19 ต.ค.64)

สถานการณ์ในต่างประเทศ(19 ต.ค.64)

รวมข่าว "โควิด-19" ระลอกใหม่ ย้อนหลัง