รวมข่าว "โควิด-19" วันที่ 3 ตุลาคม 2564 แบบอัพเดทล่าสุด

03 ต.ค. 2564 | 14:15 น.

รวมข่าวสถานการณ์ "โควิด-19" ที่เกิดขึ้นในรอบวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 แบบอัพเดทสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันรวบไว้ที่เดียว

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมข่าวสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 ผู้อ่านที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน 

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ "โควิด-19 (COVID-19)" ในประเทศไทย และมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ที่ออกมา กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน 

วันนี้ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในเวลาประมาณ 12.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จะมีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวัน

เวลา 06.35 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 235,392,121 ราย เพิ่มขึ้น 347,308 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก รวมอยู่ที่ 4,810,763 ราย เพิ่มขึ้น 5,597 ราย หายป่วยสะสม 212,149,529 ราย เพิ่มขึ้น 357,751 ราย

รวมข่าว \"โควิด-19\" วันที่ 3 ตุลาคม 2564 แบบอัพเดทล่าสุด

เวลา 07.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรวม 10,828 ราย มาจาก ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,724 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 104 ราย  ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,608,569 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 77 ราย หายป่วย 11,894 ราย กำลังรักษา 112,251 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,480,741 ราย 

สถานการณ์ในประเทศ(3 ต.ค.64)

 

สถานการณ์ในต่างประเทศ(3 ต.ค.64)

ยอดโควิดทั่วโลก 3 ต.ค.64 ติดเชื้อเพิ่ม 347,308 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 5,597 ราย

รวมข่าว "โควิด-19" ระลอกใหม่ ย้อนหลัง