รวมข่าว "โควิด-19" วันที่ 5 สิงหาคม 2565 แบบอัพเดทล่าสุด

05 ส.ค. 2565 | 14:15 น.

รวมข่าวสถานการณ์ "โควิด-19" ที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ 5 สิงหาคม 2565 แบบอัพเดทสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันรวบไว้ที่เดียว

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมข่าวสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ผู้อ่านที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน

 

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ "โควิด-19 (COVID-19)" ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลาย และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เริ่มผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด-19 ตามลำดับ 

รวมข่าว \"โควิด-19\" วันที่ 5 สิงหาคม 2565 แบบอัพเดทล่าสุด

 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565  ผู้ป่วยรายใหม่(รักษาตัวใน รพ.) 2,253 ราย  แยกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 2,253 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ - ราย ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,377,543 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 34 ราย หายป่วยเพิ่ม 2,483 ราย กำลังรักษา 21,113 ราย  ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวในโรงพยาบาล 911 ราย 

 

เวลา 07.05 น. Worldometers  ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 585,898,889 ราย เพิ่มขึ้น 763,646 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก สะสมอยู่ที่ 6,429,447 ราย เพิ่มขึ้น 1,653 ราย หายป่วยสะสม 556,446,388 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 777,721 ราย 

สถานการณ์ในประเทศ(5 ส.ค.65)

 

สถานการณ์ในต่างประเทศ(5 ส.ค.65)

 

รวมข่าว "โควิด-19" ย้อนหลัง