รวมข่าว "โควิด-19" วันที่ 24 กันยายน 2564 แบบอัพเดทล่าสุด

24 ก.ย. 2564 | 15:00 น.

รวมข่าวสถานการณ์ "โควิด-19" ที่เกิดขึ้นในรอบวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 แบบอัพเดทสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันรวบไว้ที่เดียว

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมข่าวสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ผู้อ่านที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน 

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ "โควิด-19 (COVID-19)" ในประเทศไทย และมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ที่ออกมา กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน 

วันนี้ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในเวลาประมาณ 12.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จะมีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวัน

เวลา 07.05 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 231,351,091   ราย เพิ่มขึ้น 507,714 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก รวมอยู่ที่ 4,741,582 ราย เพิ่มขึ้น 8,576 ราย หายป่วยสะสม 208,017,653 ราย เพิ่มขึ้น 476,668 ราย

รวมข่าว \"โควิด-19\" วันที่ 24 กันยายน 2564 แบบอัพเดทล่าสุด

เวลา 07.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรวม 12,697 ราย มาจาก ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,527 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 170 ราย  ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,508,447 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 132 ราย หายป่วย 13,540 ราย กำลังรักษา 127,392 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,366,392 ราย

สถานการณ์ในประเทศ(24 ก.ย.64)

สถานการณ์ในต่างประเทศ(24 ก.ย.64)

รวมข่าว "โควิด-19" ระลอกใหม่ ย้อนหลัง