รวมข่าว "โควิด-19" วันที่ 30 ตุลาคม 2564 แบบอัพเดทล่าสุด

30 ต.ค. 2564 | 15:20 น.

รวมข่าวสถานการณ์ "โควิด-19" ที่เกิดขึ้นในรอบวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 แบบอัพเดทสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันรวบไว้ที่เดียว

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมข่าวสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 ผู้อ่านที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน 

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ "โควิด-19 (COVID-19)" ในประเทศไทย และมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ที่ออกมา กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน 

วันนี้ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในเวลาประมาณ 12.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จะมีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวัน

เวลา 06.35 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 246,706,610 ราย เพิ่มขึ้น 448,822 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก รวมอยู่ที่ 5,003,627 ราย เพิ่มขึ้น 7,305 ราย หายป่วยสะสม 223,479,942 ราย เพิ่มขึ้น 332,445 ราย 

เวลา 07.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 9,224 ราย  ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,874,302 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 88 ราย หายป่วยเพิ่ม 8,305 ราย กำลังรักษา 100,132 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,756,449 ราย 
 

รวมข่าว \"โควิด-19\" วันที่ 30 ตุลาคม 2564 แบบอัพเดทล่าสุด

สถานการณ์ในประเทศ(30 ต.ค.64)

 

สถานการณ์ในต่างประเทศ(30 ต.ค.64)

รวมข่าว "โควิด-19" ระลอกใหม่ ย้อนหลัง