รวมข่าว "โควิด-19" วันที่ 25 พ.ค.64 แบบอัพเดทล่าสุด

25 พ.ค. 2564 | 15:00 น.

รวมข่าวสถานการณ์ "โควิด-19" ที่เกิดขึ้นในรอบวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมข่าวสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ผู้อ่านที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน 

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ "โควิด-19 (Covid-19)" ในประเทศไทย และมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ที่ออกมา กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน 

วันนี้ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในเวลาประมาณ 12.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จะมีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวัน

เวลา 07.20 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 167,970,579 ราย เพิ่มขึ้น 436,154 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั่วโลก รวมอยู่ที่ 3,486,719 ราย เพิ่มขึ้น 8,694 ราย  หายป่วยสะสม 149,286,061 ราย

เวลา 07.55 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศวัน ณ วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นรวม 3,226 ราย มาจาก ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,344 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 882 ราย  ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 106,576 ราย เสียชีวิต 26 ราย หายป่วยเพิ่ม 1,565 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 61,768 ราย

รวมข่าว \"โควิด-19\" วันที่ 25 พ.ค.64 แบบอัพเดทล่าสุด

สถานการณ์ในประเทศ(25 พ.ค.64)

สถานการณ์ในต่างประเทศ(25 พ.ค.64)

รวมข่าว "โควิด-19" ระลอกใหม่ ย้อนหลัง