ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 1,093 ราย เสียชีวิต 19 คน

11 ก.ย. 2565 | 00:40 น.

ข่าวโควิดวันนี้ 11 ก.ย.65 ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 1,093 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 19 คน หายป่วย 2,101 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,444,111 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565  ผู้ป่วยรายใหม่(รักษาตัวใน รพ.) 1,093 ราย  แยกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 1,092 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย

 

ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,444,111 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 19 ราย หายป่วยเพิ่ม 2,101 ราย กำลังรักษา 12,766 ราย  ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวในโรงพยาบาล 681 ราย 
 

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 1,093 ราย เสียชีวิต 19 คน

 

ยอดโควิดทั่วโลก 11 กันยายน 2565 เวลา 07.05 น. Worldometers  ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 613,373,494 ราย เพิ่มขึ้น 348,419 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก สะสมอยู่ที่ 6,515,417 ราย เพิ่มขึ้น 800 ราย หายป่วยสะสม 591,755,766 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 757,584 ราย