รวมข่าว "โควิด-19" วันที่ 29 เม.ย.64 แบบอัพเดทล่าสุด

29 เม.ย. 2564 | 15:10 น.

รวมข่าวสถานการณ์ "โควิด-19" ที่เกิดขึ้นในรอบวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมข่าวสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 ผู้อ่านที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ "โควิด-19 (Covid-19)" ในประเทศไทย และมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ที่ออกมา กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน 

วันนี้ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในเวลาประมาณ 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จะมีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวัน

เวลา 06.20 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 150,195,070 ราย เพิ่มขึ้น 868,567 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก สะสมอยู่ที่ 3,162,935 ราย เพิ่มขึ้น 14,721 ราย ราย หายป่วยสะสม 127,726,596 126,851,46 ราย 

สหรัฐฯมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุด มีผู้ติดเชื้อสะสม 32,981,281 ราย อันดับ 2 อินเดีย 18,368,096 ราย อันดับ 3 บราซิล 14,523,807 ราย  อันดับ 4 ฝรั่งเศส 5,565,852 ราย อันดับ 5 รัสเซีย 4,787,273 ราย อันดับ 6 ตุรกี 4,751,028 ราย  อันดับ 7 สหราชอาณาจักร 4,441,797 ราย อันดับ 8 อิตาลี 3,994,894 ราย  อันดับ 9 สเปน 3,504,799 ราย และอันดับ 10 เยอรมนี 3,351,474 ราย

สถานการณ์ในประเทศ(29 เม.ย.64)

สถานการณ์ในต่างประเทศ(29 เม.ย.64)

รวมข่าว "โควิด-19" ระลอกใหม่ ย้อนหลัง