รวมข่าว "โควิด-19" วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 แบบอัพเดทล่าสุด

14 ก.ค. 2565 | 09:45 น.

รวมข่าวสถานการณ์ "โควิด-19" ที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 แบบอัพเดทสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันรวบไว้ที่เดีย10

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมข่าวสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ผู้อ่านที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน

 

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ "โควิด-19 (COVID-19)" ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลาย และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เริ่มผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด-19 ตามลำดับ 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565  ผู้ป่วยรายใหม่(รักษาตัวใน รพ.) 2,257 ราย  แยกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 2,256 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,329,746 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 28 ราย หายป่วยเพิ่ม 2,120 ราย กำลังรักษา 24,191 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 2,329,561 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวในโรงพยาบาล 770 ราย 

 

เวลา 06.30 น. Worldometers  ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 563,729,768 ราย เพิ่มขึ้น 766,242 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก สะสมอยู่ที่ 6,378,720 ราย เพิ่มขึ้น 1,376 ราย หายป่วยสะสม 536,014,773 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 555,181 ราย 

สถานการณ์ในประเทศ(14 ก.ค.65)

 

สถานการณ์ในต่างประเทศ(14 ก.ค.65)

 

รวมข่าว "โควิด-19" ระลอกใหม่ ย้อนหลัง