รวมข่าว "โควิด-19" วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 แบบอัพเดทล่าสุด

13 พ.ย. 2564 | 14:55 น.

รวมข่าวสถานการณ์ "โควิด-19" ที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 แบบอัพเดทสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันรวบไว้ที่เดียว

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมข่าวสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ผู้อ่านที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน 

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ "โควิด-19 (COVID-19)" ในประเทศไทย และมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ที่ออกมา กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน 

วันนี้ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในเวลาประมาณ 12.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จะมีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวัน

เวลา 07.20 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 253,175,423 ราย เพิ่มขึ้น 495,116 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก สะสมอยู่ที่ 5,103,302 ราย เพิ่มขึ้น 7,062 ราย หายป่วยสะสม 228,964,954 ราย เพิ่มขึ้น 388,339 ราย 

เวลา 07.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 7,057 ราย  

รวมข่าว \"โควิด-19\" วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 แบบอัพเดทล่าสุด

ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,982,468 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 55 ราย หายป่วยเพิ่ม 7,393 ราย กำลังรักษา 95,413 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,868,503 ราย 

 

สถานการณ์ในต่างประเทศ(13 พ.ย.64)

รวมข่าว "โควิด-19" ระลอกใหม่ ย้อนหลัง