รวมข่าว "โควิด-19" วันที่ 31 ตุลาคม 2564 แบบอัพเดทล่าสุด

31 ต.ค. 2564 | 14:25 น.

รวมข่าวสถานการณ์ "โควิด-19" ที่เกิดขึ้นในรอบวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 แบบอัพเดทสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันรวบไว้ที่เดียว

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมข่าวสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 ผู้อ่านที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน 

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ "โควิด-19 (COVID-19)" ในประเทศไทย และมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ที่ออกมา กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน 

วันนี้ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในเวลาประมาณ 12.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จะมีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวัน

เวลา 06.40 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 247,100,778 ราย เพิ่มขึ้น 372,069 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก รวมอยู่ที่ 5,009,800 ราย เพิ่มขึ้น 5,684 ราย หายป่วยสะสม 223,830,240 ราย เพิ่มขึ้น 312,896 ราย 

เวลา 07.30 น.  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 8,859 ราย  

รวมข่าว \"โควิด-19\" วันที่ 31 ตุลาคม 2564 แบบอัพเดทล่าสุด

ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,883,161 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 47 ราย หายป่วยเพิ่ม 8,253 ราย กำลังรักษา 100,691 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,754,702 ราย 

สถานการณ์ในประเทศ(31 ต.ค.64)

สถานการณ์ในต่างประเทศ(31 ต.ค.64)

รวมข่าว "โควิด-19" ระลอกใหม่ ย้อนหลัง