รวมข่าว "โควิด-19" วันที่ 15 กันยายน 2564 แบบอัพเดทล่าสุด

15 ก.ย. 2564 | 15:00 น.

รวมข่าวสถานการณ์ "โควิด-19" ที่เกิดขึ้นในรอบวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 แบบอัพเดทสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันรวบไว้ที่เดียว

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมข่าวสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ผู้อ่านที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน 

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ "โควิด-19 (COVID-19)" ในประเทศไทย และมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ที่ออกมา กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน 

วันนี้ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในเวลาประมาณ 12.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จะมีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวัน

เวลา 06.50 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 226,584,911 ราย เพิ่มขึ้น 485,085 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก รวมอยู่ที่ 4,661,312 ราย เพิ่มขึ้น 8,648 ราย หายป่วยสะสม 203,249,043 ราย เพิ่มขึ้น 535,919 ราย

รวมข่าว \"โควิด-19\" วันที่ 15 กันยายน 2564 แบบอัพเดทล่าสุด

เวลา 07.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นรวม 13,798 ราย มาจาก ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,347 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 451 ราย ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,391,477 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 144 ราย หายป่วย 14,133 ราย กำลังรักษา 128,546 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,249,603 ราย

สถานการณ์ในประเทศ(15 ก.ย.64)

สถานการณ์ในต่างประเทศ(15 ก.ย.64)

รวมข่าว "โควิด-19" ระลอกใหม่ ย้อนหลัง