รวมข่าว "โควิด-19" วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 แบบอัพเดทล่าสุด

22 ก.พ. 2565 | 14:20 น.

รวมข่าวสถานการณ์ "โควิด-19" ที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 แบบอัพเดทสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันรวบไว้ที่เดียว

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมข่าวสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้อ่านที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน 

 

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ "โควิด-19 (COVID-19)" ในประเทศไทย และมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ที่ออกมา กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน 

เวลา 07.00 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 426,229,273 ราย เพิ่มขึ้น 1,244,281 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก สะสมอยู่ที่ 5,908,832 ราย เพิ่มขึ้น 6,097 ราย หายป่วยสะสม 353,008,730 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 2,351,769 ราย 

 

เวลา 07.40 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 18,363 ราย  ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 526,126 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 35 ราย หายป่วยเพิ่ม 15,651 ราย กำลังรักษา 169,074 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 389,302 ราย 

สถานการณ์ในประเทศ(22 ก.พ.65)

 

สถานการณ์ในต่างประเทศ(22 ก.พ.65)

 

รวมข่าว "โควิด-19" ระลอกใหม่ ย้อนหลัง