รวมข่าว "โควิด-19" วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 แบบอัพเดทล่าสุด

26 ก.พ. 2565 | 10:15 น.

รวมข่าวสถานการณ์ "โควิด-19" ที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 แบบอัพเดทสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันรวบไว้ที่เดียว

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมข่าวสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้อ่านที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสถานการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน 

 

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ "โควิด-19 (COVID-19)" ในประเทศไทย และมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ที่ออกมา กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน 

วันนี้ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในเวลาประมาณ 12.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จะมีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวัน

 

เวลา 07.20 น. Worldometers  ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 433,286,632 ราย เพิ่มขึ้น 1,600,277 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก สะสมอยู่ที่ 5,956,097 ราย เพิ่มขึ้น 8,230 ราย หายป่วยสะสม 362,870,448 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 2,099,326 ราย 

เวลา 07.40 น.  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 25,615 ราย ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 621,462 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 40 ราย หายป่วยเพิ่ม 14,641 ราย กำลังรักษา 201,044 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 ม.ค.65) 452,510 ราย 

 

สถานการณ์ในประเทศ(26 ก.พ.65)

 

สถานการณ์ในต่างประเทศ(26 ก.พ.65)

 

รวมข่าว "โควิด-19" ระลอกใหม่ ย้อนหลัง