ติดเชื้อโควิดโอมิครอนต้องกักตัวกี่วัน ควรตรวจ ATK ซ้ำหรือไม่ อ่านเลย

23 ก.ค. 2565 | 00:44 น.

ติดเชื้อโควิดโอมิครอนต้องกักตัวกี่วัน ควรตรวจ ATK ซ้ำหรือไม่ อ่านเลยที่นี่มีคำตอบ หมอธีระเผยBA.5 มีความรุนแรงกว่า BA.2 ถึง 1.65 เท่า

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ (หมอธีระ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Thira Woratanarat (ป๊ามี้คีน)" โดยมีข้อความ

 

คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ในสถานที่ทำงาน โรงงาน และสถานประกอบการ

 

ตามความรู้วิชาการแพทย์ปัจจุบันเกี่ยวกับ Omicron (โอมิครอน)

 

หากมีคนติดเชื้อ กักตัวแค่ 5 วัน โอกาสหลุด 50%

 

7 วันหลุด 25%

 

10 วัน โอกาสหลุดราว 10%

 

แต่หาก 14 วัน ก็ดูจะปลอดภัย อย่างไรก็ตามมักทำได้ยาก เพราะกระทบต่อระบบงานมาก

 

ดังนั้น หากทางสถานที่ทำงานต่างๆ สามารถบริหารจัดการกำลังคนได้ ให้แยกกักตัวไปอย่างน้อย 10 วันย่อมดีที่สุด 

แต่หากไม่ไหวหรือจำเป็นมากจริงๆ ก็ควรให้ความรู้ และ/หรือฝึกอบรมบุคลากรที่ติดเชื้อเกี่ยวกับการป้องกันตัวให้ดี 

 

และให้กักตัว 7 วัน และตรวจ ATK ซ้ำ หากได้ผลลบ ก็มาทำงานโดยป้องกันอย่างเคร่งครัดอีกอย่างน้อย 7 วัน

 

ติดเชื้อโควิดโอมิครอนต้องกักตัวกี่วัน

 

ส่วนแนวปฏิบัติในสถานที่ทำงานสำหรับทุกคนในสถานการณ์ระบาดหนักขณะนี้ 

 

การปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีการถ่ายเทอากาศดี การไม่รับประทานอาหารร่วมกัน 

 

และการใส่หน้ากากอย่างถูกต้องสม่ำเสมอนั้นมีความสำคัญมาก

 

หมอธีระ ยังโพสต์อีกว่า

 

BA.5 มีความรุนแรงกว่า BA.2 ถึง 1.65 เท่า"

 

 

ดังนั้นการระบาดที่ไทยเรากำลังเผชิญขณะนี้ จึงไม่กระจอก มีความรุนแรงมากกว่าเดิม

 

หากติดเชื้อ จะพบอาการป่วยมากขึ้น บ่อยขึ้น และเสี่ยงต่อการต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลมากขึ้นกว่าเดิม

 

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นมีความจำเป็น

 

สำคัญที่สุดคือ การใช้ชีวิตอย่างมีสติ และใส่หน้ากากอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ