โควิดวันนี้รวม atk ติดเชื้อทะลุ 3 หมื่นราย-พบ 1 สัปดาห์ปอดอักเสบมากขึ้น 17.8%

22 กุมภาพันธ์ 2565

โควิดวันนี้atk ติดเชื้อทะลุ 3 หมื่นราย พบหนึ่งสัปดาห์ปอดอักเสบมากขึ้น 17.8% หมอธีระชี้เตียงมีเพียงพอไม่เท่ากับการตอบสนองต่อปัญหาได้ทันเวลา ตรงความต้องการ และมีประสิทธิภาพ

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ (หมอธีระ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Thira Woratanarat (ป๊ามี้คีน)" โดยมีข้อความว่า 

 

18,363

 

ATK 14,605

 

รวม 32,968

 

อัตราการตรวจพบผลบวก 20.7% (เดิม 19.01%)

 

หนึ่งสัปดาห์ผ่านไป ปอดอักเสบเพิ่มขึ้นจาก 702 คน เป็น 827 คน เพิ่มขึ้น 17.8%

 

ใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มจาก 145 คน เป็น 214 คน เพิ่มขึ้น 47.58%

กรุงเทพฯ 2,650 (เดิม 2,761)

 

อัตราการตรวจพบผลบวก 43.49% (เดิม 37.17%)

 

นนทบุรี 792 (เดิม 852) 

 

อัตราการตรวจพบผลบวก 29.89% (เดิม 32.4%)

 

โควิดวันนี้นรวม atk ยอดเกิน 3 หมื่นราย

 

อย่างไรก็ดี หมอธีระยังโพสอีกด้วยว่า 

 

Availability ≠ Responsiveness

 

"เตียงมีเพียงพอ" ไม่เท่ากับ "การตอบสนองต่อปัญหาได้ทันเวลา ตรงความต้องการ และมีประสิทธิภาพ"

 

ตัวชี้วัดเชิงระบบที่คนบริหารนโยบายควรดู ไม่ใช่ตัวเลขว่าวันนี้มีเตียงว่างกี่เปอร์เซ็นต์แล้วโล่งใจ คุยได้ว่ามีเยอะ เพียงพอ เอาอยู่ รับมือได้

 

แต่สิ่งสำคัญที่ต้องดูคือ มีคนต้องการความช่วยเหลือ ยังต้องรอในภาวะวิกฤติ โดยยังไม่สามารถเข้าถึงบริการจริงได้อยู่บ้างหรือไม่ 

หากข่าวแต่ละวันยังมีคนตกค้างรอรับบริการมากมาย หลายต่อหลายคนวิกฤติต้องไปนอนข้างถนน นอนหน้าธนาคาร 

 

หรืออื่นๆ จะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ นั่นย่อมแปลว่ายังจำเป็นต้องพัฒนาระบบกลไกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

เหนืออื่นใด นั่นย่อมแปลว่า การควบคุมป้องกันโรคนั้นไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จำเป็นต้องนำมาพิจารณาปรับนโยบายและมาตรการไม่ว่าจะที่ใดในโลก