ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี 2 จุดมีที่ไหนบ้าง เช็คที่นี่

12 พ.ย. 2564 | 21:19 น.

อัพเดทจุดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี 2 จุด ทั้งแบบวอล์ค อิน และแบบลงทะเบียนจองคิวฉีด เช็คเงื่อนไขก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน พร้อมตรวจสอบ สถานที่ วัน - เวลา ฉีดทั้งหมดได้เลยที่นี่

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 "ฐานเศรษฐกิจ"เกาะติดการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในประเทศไทย โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนทางเลือก"ซิโนฟาร์ม"ฟรี ซึ่งแต่ละหน่วยงานแต่ละจังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ซึ่งจากการสำรวจล่าสุดพบว่ามี 2 จังหวัดที่เปิดให้ประชาชนเข้ารับการฉีด จะมีที่ไหนบ้าง ตรวจสอบข้อมูลที่นี่


องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 


องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย หรือ อบจ.สุโขทัย เปิดวอล์ค อิน  Walk In ฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มฟรี ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 15.00 น. จำนวน 2,000 ราย ณ  อาคารอเนกประสงค์ อบจ.สุโขทัย (ทุ่งทะเลหลวง) 

 
สำหรับคุณสมบัติมีดังนี้  
1. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสุโขทัย หรืออาศัยอยู่ภายในจังหวัดสุโขทัย
3. ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน

 

อนึ่งในวันฉีดวัคซีนให้นำบัตรประชาชนมาติดต่อเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนด้วย


อบจ.สุโขทัย เปิดวอล์ค อิน  Walk In ฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มฟรี

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี


เทศบาลเมืองบึงยี่โถ  เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม Lot 8" (วัคซีนเข็ม 1 ) โดยสามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ -  16 พฤศจิกายน  2564 เวลา 18.00 น. และเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ คลอง 4 

 

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิรับวัคซีนมีดังนี้ 
1. ประชาชนที่มีสัญชาติไทย
2. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
3. ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19  (Covid) มาก่อน

ช่องทางลงทะเบียน


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการฉีดวัคซีน

  • วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 

 

ทั้งนี้เทศบาลเมืองบึงยี่โถ  จะไม่รับลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน แบบ  Walk in และไม่รับการฉีดวัคซีนเข็ม 2 จากระบบอื่น หรือจากการฉีดวัคซีนจากหน่วยงานอื่น

 

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ  เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม"ฟรี