svasdssvasds

วัคซีน "โมเดอร์นา" ผ่านองค์การเภสัชฯ อีก 1.4 ล้านโดส คาดถึงไทยปลายเดือน พ.ย.

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
13 พ.ย. 2564 เวลา 1:48 น. 637

องค์การเภสัชกรรม แจ้งความคืบหน้านำเข้า "วัคซีนโมเดอร์นา" ล็อตใหม่ ล่าสุดบริษัทซิลลิคฯ แจง พร้อมนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาอีก 1.4 ล้านโดส จากสหรัฐฯ คาดถึงไทยปลายเดือน พฤศจิกายน 64

13 พ.ย.2564 - องค์การเภสัชกรรม แจ้งความคืบหน้า "วัคซีนโมเดอร์นา"  โดยบริษัทซิลลิคฯ แจงล่าสุดว่า พร้อมนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาจากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกา ซึ่งคาดถึงไทยปลายเดือนพฤศจิกายน 2564

 

โดยระบุว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 560,000 โดสจากบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด และได้กระจายไปยังโรงพยาบาลเอกชน เพื่อฉีดให้กับประชาชนที่จองวัคซีนไปแล้วนั้น

วัคซีน "โมเดอร์นา" ผ่านองค์การเภสัชฯ อีก 1.4 ล้านโดส  คาดถึงไทยปลายเดือน พ.ย.

องค์การเภสัชกรรม ได้ติดตามสอบถามกับบริษัท ซิลลิคฯ อย่างต่อเนื่องถึงกำหนดการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาล็อตต่อไป ซึ่งได้รับการชี้แจงจากบริษัทซิลลิคฯ ดังนี้

 

บริษัทซิลลิคฯ ได้ประสานงานกับผู้ผลิตวัคซีนโมเดอร์นาจากแหล่งผลิตสหรัฐอพริกาในการเตรียมความพร้อมนำเข้าวัคซีนจำนวน 1.4 ล้านโดส มายังประเทศไทยได้ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ ในส่วนการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนวัคซึนโมเดอร์นาจากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นแหล่งผลิตสนับสนุนเพิ่มเติมจากแหล่งผลิตเดิมที่ได้รับอนุญาตไปแล้วนั้น บริษัท ซิลลิคฯ และองค์การเภสัชกรรม ได้ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย. อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งความคืบหน้าให้สาธารณชนรับทราบต่อไป จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

องค์การเภสัชกรรม
13 พฤศจิกายน 2564

 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้า โมเดอร์นา ยืนยันว่าจะสามารถส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา รวมทั้งสิ้น 1.9 ล้านโดส ให้ประเทศไทยภายในไตรมาสสี่ ปี 2564

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง