ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา Moderna ฟรี มีจุดไหนบ้าง เช็คด่วน!

30 ต.ค. 2564 | 17:33 น.

เช็คพิกัดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา Moderna ฟรี สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรจากสภากาชาดไทย ตรวจสอบคุณสมบัติ วัน - เวลา ลงทะเบียน พร้อมช่องทางการจองวัคซีนที่นี่

วัคซีนโมเดอร์นา Moderna จากสภากาชาดไทย เริ่มมีความคืบหน้า ล่าสุดจังหวัดต่างๆที่ได้ยื่นขอรับการจัดสรรจากสภากาชาดไทย ได้เปิดให้ประชาชนในพื้นที่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน วันนี้"ฐานเศรษฐกิจ"ได้รวบรวม 2 จังหวัดที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

จังหวัดนนทบุรี 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 COVID-19 โมเดอร์นา (Moderna) ของสภากาชาดไทย เข็มที่ 1  สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด - 19 ชนิดใดมาก่อน และยังไม่ได้ลงทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.) โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. (วัน-เวลา ฉีดจะแจ้งภายหลัง) 

 

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา มีดังนี้ 

 • คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
 • ผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป  
 • บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร
 • ผู้ที่ทำงานประจำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 • ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ผู้ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน
 • บุคคลตามเกณฑ์กลุ่มที่ 1-5 ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค  Sinovac+ ซิโนแวค Sinovac (กลุ่มเป้าหมายนี้จะนำมาพิจารณาในลำดับสุดท้าย)
   

สำหรับช่องทางลงทะเบียนมีดังนี้

 

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา Moderna ฟรี

จังหวัดจันทบุรี 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 COVID-19 โมเดอร์นา (Moderna)ของสภากาชาดไทย เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด - 19 ชนิดใดมาก่อน โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น.

 

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา มีดังนี้ 

 • คนพิการ
 • ผู้ป่วยติดเตียง
 • หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
 • ผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป
 • บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร
 • ผู้ที่ทำงานประจำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ผู้ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน
   

สำหรับช่องทางลงทะเบียนมีดังนี้

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา Moderna ฟรี