เคอร์ฟิวล่าสุด กี่โมง กี่ทุ่ม กี่จังหวัด เริ่มวันไหนถึงวันไหน สรุปให้ที่นี่

18 ต.ค. 2564 เวลา 8:30 น. 108.3k

ตรวจสอบมติศบค. ประกาศเคอร์ฟิวล่าสุด พื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กี่โมง กี่ทุ่ม กี่จังหวัด เริ่มวันไหนถึงวันไหน สรุปให้ที่นี่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามติที่ประชุมศบค.วันที่ 14 ตุลาคม 64 เห็นชอบลดเวลาประกาศเคอร์ฟิว หรือ ลดระยะเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน 

ฐานเศรษฐกิจ ได้รับคำถามจากผู้อ่านว่า สรุปแล้ว เคอร์ฟิวล่าสุด กี่โมง กี่ทุ่ม กี่จังหวัด และเริ่มวันไหนถึงวันไหนกันแน่

ทั้งนี้จากการตรวจสอบมติศบค.พบว่า ในการลดเวลาเคอร์ฟิว หรือ ห้ามออกนอกเคหสถาน ในพื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 23 จังหวัด

จากเดิม 22.00-04.00น. เป็น 23.00-0300 น. ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ 16 ต.ค. 64 เป็นต้นไป  โดยเป็นการทดลองอย่างน้อย  15 วัน

เคอร์ฟิวล่าสุด กี่โมง กี่ทุ่ม กี่จังหวัด เริ่มวันไหนถึงวันไหน สรุปให้ที่นี่

 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดผยมติศบค. ล่าสุดวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ถึงปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ดังนี้ 

  • ปรับเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน หรือ เคอร์ฟิว เป็น 23.00 น. - 03.00 น. อย่างน้อย 15 วัน
  • ปรับเวลาเปิดกิจการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามกำหนด จาก 21.00 น. เป็น 22.00 น.
  • จัดการประชุม และจัดงานตามประเพณีนิยมได้ ในศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือ สถานที่จัด นิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้า และโรงแรมได้
  • สถานดูแลผู้สูงอายุให้เปิดดำเนินการแบบรับไป - กลับ ได้ เคอร์ฟิวล่าสุด กี่โมง กี่ทุ่ม กี่จังหวัด เริ่มวันไหนถึงวันไหน สรุปให้ที่นี่
  • ที่มา ทำเนียบรัฐบาล

จากนั้นวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35) ระบุตอนหนึ่งถึงมาตรการเคอร์ฟิวล่าสุดว่า

ข้อ 3 การปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานสําหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 

  • ห้ามบุคคลใดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00 น. ถึง 13.00น. ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยให้ การกําหนดเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และกรณีของบุคคลที่ได้รับยกเว้นที่ได้ประกาศ หรือได้อนุญาตไว้ก่อนหน้านี้ยังคงใช้บังคับต่อไป

 

อ่านรายละเอียด ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35) 

แท็กที่เกี่ยวข้อง