svasdssvasds

อัพเดทล่าสุด รพ.ไหนเปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา เช็กเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
31 ต.ค. 2564 เวลา 13:09 น. 10.4k

เปิด 5 รพ. จองวัคซีนโมเดอร์นา รอบเดือนม.ค.-มิ.ย.65 พร้อมเผยราคาฉีดวัคซีนต่อเข็ม หลังองค์การเภสัชฯ เตรียมรับมอบวัคซีน 1 พ.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังองค์การเภสัชกรรม ร่วมกับบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จํากัด ได้ดําเนินการจัดหาวัคซีนโควิต-19 โมเดอร์นา ของบริษัทโมเดอร์นา ซึ่งวัคซีนโควิต-19 ที่ได้สั่งซื้อไปจะมีการนําส่งมอบให้กับประเทศไทย จํานวน 560,200 โดส ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สายการบิน Lufthasa เที่ยวบิน H772 ณ เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศ ยานสุวรรณภูมินั้น ยังพบว่ามีโรงพยาบาล 5 แห่ง ที่ยังเปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนโมเดอร์นารอบเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

สำหรับโรงพยาบาลที่เปิดให้จองวัคซีนโมเดอร์นาทั้ง 5 แห่ง ดังนี้
1.โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ  ค่าวัคซีนโมเดอร์นา ราคาเต็ม 1,650 บาท ต่อเข็ม  กำหนดรับวัคซีนช่วง ม.ค.-มิ.ย. 2565 เปิดรับจองตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ไปจนกว่าจะมีผู้จองเต็มโควต้า จากนั้นโรงพยาบาลจะแจ้งรายละเอียดการนัดหมายฉีดวัคซีนให้ทราบอีกครั้งผ่านทาง SMS ตามลำดับการชำระค่าวัคซีนเรียบร้อย ภายหลังจากที่โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนแล้ว 

 

 


2.โรงพยาบาลพญาไท 3  ค่าวัคซีนโมเดอร์นา ราคาเต็ม 1,650 บาท ต่อเข็ม กำหนดรับวัคซีนช่วง ม.ค.-มิ.ย. 2565  เปิดรับจองตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ไปจนกว่าจะมีผู้จองเต็มโควต้า จากนั้นโรงพยาบาลจะแจ้งรายละเอียดการนัดหมายฉีดวัคซีนให้ทราบอีกครั้งผ่านทาง SMS ตามลำดับการชำระค่าวัคซีนเรียบร้อย ภายหลังจากที่โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนแล้ว
 

3.โรงพยาบาลเทพธารินทร์  ค่าวัคซีนโมเดอร์นา ราคา 1,650 บาทต่อเข็ม  กำหนดรับวัคซีนช่วง ม.ค.-มิ.ย. 2565  เปิดรับจองตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ไปจนกว่าจะมีผู้จองเต็มโควต้า จากนั้นโรงพยาบาลจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจองวัคซีนในช่วงเดือนธันวาคม 2564 ทาง SMS ตามลำดับการจอง และจะมีแอปพลิเคชันให้ลูกค้าสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลและสิทธิ์การฉีดวัคซีนได้ 

 

 

4.โรงพยาบาลวิมุต  ค่าวัคซีนโมเดอร์นา ราคา 1,200 บาทต่อเข็ม กำหนดรับวัคซีนช่วง ม.ค.-มิ.ย. 2565 โดยผู้จองวัคซีนแล้วรอรับแจ้งกำหนดนัดหมายจาก รพ. อีกครั้ง 

 

 

5.โรงพยาบาลเอเซีย  ค่าวัคซีนโมเดอร์นา ราคา 1,650 บาทต่อเข็ม  กำหนดรับวัคซีนช่วง ม.ค.-มิ.ย. 2565  
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง