กทม.เปิดให้ขายแอลกอฮอล์ในร้านอาหารที่ได้รับมาตรฐาน SHA ของททท.เท่านั้น

30 ต.ค. 2564 | 10:14 น.

คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. ไฟเขียวประมาตรการเปิดประเทศ โดยเปิดให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารที่ได้รับมาตรฐาน SHA ของททท.เท่านั้น ดื่มได้ไม่เกิน21.00 น.โดยปัจจุบันมีสถานประกอบการได้รับมาตรฐานSHA อยู่ที่ 3,368 แห่ง

วันนี้(30ตุลาคม 2564)ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31/2564 คณะกรรมการฯได้ร่วมกันหารือมติตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มีคำสั่ง กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว และมีการกำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติม

โดยคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครได้พิจารณาและมีความห่วงใยในการเปิดให้บริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน จึงขอให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเข้ารับการตรวจประเมินความพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA รวมทั้งเคร่งครัดช่วงเวลาการให้บริการให้อยู่ภายในเวลา 21.00 น. ตามที่กำหนด

คณะกรรมการ ฯ จึงเห็นชอบให้มีมาตรการผ่อนคลายสถานที่ให้สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) โดยเคร่งครัด รวมทั้งต้องมีมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร(Covid Free Setting)

 

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

 

 

สำหรับในส่วนของร้านอาหาร/เครื่องดื่มทั่วไป เปิดให้บริการตามเวลาปกติ แต่อนุญาตให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เฉพาะร้านที่ผ่านมาตรฐาน SHA ของ ททท. และไม่เกินเวลา 21.00 น.

 

สถานประกอบการที่ได้มาตรฐานSHAในกรุงเทพ

 

ส่วนสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังไม่ให้เปิดบริการ

 

ปัจจุบันสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับมาตรฐานSHA จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 มีสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA จำนวนทั้งสิ้น 3,368 แห่ง แบ่งเป็น 10 ประเภท ดังนี้

 

  •  ภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 1,350 แห่ง
  • โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ จำนวน 657 แห่ง
  • นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 51 แห่ง
  • ยานพาหนะ จำนวน 315 แห่ง
  • บริษัทนำเที่ยว จำนวน 427 แห่ง
  • สุขภาพและความงาม จำนวน 174 แห่ง
  • ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า จำนวน 82 แห่ง
  • กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 8 แห่ง
  • การจัดกิจกรรมประชุม/โรงละคร จำนวน 63 แห่ง
  • ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ จำนวน 180 แห่ง

 

สำหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับการประเมินได้ทางเว็บไซต์ https://www.thailandsha.com/index