svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สรุปมาตรการผ่อนคลายเปิดประเทศ 1 พ.ย. ลดสีเเดงเข้ม พื้นที่ไหนทำอะไรได้บ้าง

30 ตุลาคม 2564

เปิดประเทศ 1 พ.ย. ศบค.ลดพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 7 จังหวัด พร้อมปรับโซนสีโควิด - คลายล็อกดาวน์ ตรวจสอบพื้นที่ไหนทำอะไรได้บ้างที่นี่

นับเวลาถอยหลัง “เปิดประเทศ 1 พ.ย.” ล่าสุด ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. มีมติ “ลดพื้นที่สีแดงเข้ม” และ “มาตรการคลายล็อกดาวน์” เพื่อปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร และการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด

สรุปมาตรการผ่อนคลายเปิดประเทศ 1 พ.ย. ลดสีเเดงเข้ม พื้นที่ไหนทำอะไรได้บ้าง

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเหลือ 7 จังหวัด

จันทบุรี ตาก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

พื้นที่ควบคุมสูงสุด 38 จังหวัด

กาญจนบุรี ขอนแก่น ชลบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา ตรัง ตราด นครปฐม นครนายก นครราชสีมา นครสวรรค์ นนทบุรี  ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สระแก้ว สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี อ่างทอง อุดรธานี อุบลราชธานี

สรุปมาตรการผ่อนคลายเปิดประเทศ 1 พ.ย. ลดสีเเดงเข้ม พื้นที่ไหนทำอะไรได้บ้าง

พื้นที่ควบคุม 23 จังหวัด

กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ชัยนาท ชัยภูมิ บุรีรัมย์ พะเยา แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ลำปาง ลำพูน เลย สิงห์บุรี สุโขทัย สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ

พื้นที่เฝ้าระวังสูง 5 จังหวัด

นครพนม น่าน  บึงกาฬ มุกดาหาร  สกลนคร

พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 4 จังหวัด

กรุงเทพมหานคร กระบี่ พังงา ภูเก็ต

สรุปมาตรการผ่อนคลายเปิดประเทศ 1 พ.ย. ลดสีเเดงเข้ม พื้นที่ไหนทำอะไรได้บ้าง  

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

 1.  ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการ เดินทางที่ไม่จำเป็น ห้ามออกนอกเคหสถาน 23.00-03.00 น.
 2. Work From Home  อย่างน้อย 70% หน่วยงานของรัฐผู้ประกอบการภาคเอกชนปรับเพิ่มได้ตามความเหมาะสม
 3. การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม กรณีเกินจำนวนให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.พิจารณา  ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า50 คน
 4. สถานศึกษาทุกระดับสถาบันกวดวิชา  ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้แทน ศธ.และ อว. ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดโดยมีมาตรการกำกับอย่างเคร่งครัด
 5. สถานรับเลี้ยงเด็ก และ สถานดูแลผู้สูงอายุ  ให้เปิดดำเนินการแบบรับไป - กลับได้โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด ตามมาตรการฯ
 6. สถานที่เล่นกีฬา หรือ แข่งขันกีฬา เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 22.00น. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมจัดการฯ จัดการแข่งขันได้ จำกัดผู้ชม  กีฬาในร่ม ไม่มีผู้ชม  กีฬากลางแจ้ง ผู้ชมไม่เกิน 25 % กรณีแข่งขันให้คณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดพิจารณา
 7. โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ ลักษณะเดียวกัน จำกัดจำนวนผู้ชม ห้ามบริโภคฯ  พื้นที่มีเครื่องปรับอากาศ 50 % พื้นที่เปิดโล่ง 75 %
 8. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือ สถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะ เดียวกัน ในห้างสรรพสินค้า และ โรงแรม จัดประชุม ไม่เกิน 500 คน และให้เหมาะสมกับ ขนาดพื้นที่เพื่อไม่ให้แออัด
 9. ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซิตี้มอลล์  เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน22.00 น.งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายปิดบริการตู้เกม เครื่องเล่นู ร้านเกมสวนสนุก และสวนน้ำ
 10. ร้านสะดวกซื้อ ตลาด  ตลาดนัด  เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน22.00 น.กรณี เปิดบริการ เครื่องเล่น สวนสนุกให้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
 11. ร้านอาหาร ทั้งใน และนอกศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหารบริโภคในร้านได้ จำกัดลูกค้า ร้านมีเครื่องปรับอากาศ 50% ร้านไม่มีเครื่องปรับอากาศ 75 %กำหนดเกณฑ์ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 22.00 น.(งดการจำหน่าย และงดดื่มสุราในร้าน)
 12. ร้านเสริมสวย ร้านนวดปา สถานเสริมความงาม ร้านสัก เปิดบริการได้ ยกเว้น การใช้ไอน้ำ เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน22.00 น.

สรุปมาตรการผ่อนคลายเปิดประเทศ 1 พ.ย. ลดสีเเดงเข้ม พื้นที่ไหนทำอะไรได้บ้าง

พื้นที่ควบคุมสูงสุด

 1. ไม่มีการห้ามออกนอกเคหสถาน
 2. Work From Home หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้น กทม. และปริมณฑล อย่างน้อย 70 %
 3. การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม กรณี เกินจำนวนให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.พิจารณา  ห้ามจัดกิจกรรมรวมคน มากกว่า 200 คน
 4. สถานศึกษาทุกระดับสถาบันกวดวิชา  ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
 5. สถานรับเลี้ยงเด็ก และ สถานดูแลผู้สูงอายุ เปิดดำเนินการตามปกติ
 6. สถานที่เล่นกีฬา หรือ แข่งขันกีฬา เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 23.00 น.จัดการแข่งขันได้ จำกัดผู้ชม กีฬาในร่ม ผู้ชมไม่เกิน 25% กีฬากลางแจ้ง ผู้ชมไม่เกิน 50% กรณีแข่งขันให้แจ้ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อทราบ
 7. โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ ลักษณะเดียวกัน จำกัดจำนวนผู้ชม พื้นที่มีเครื่องปรับอากาศ 75 % พื้นที่เปิดโล่งตามขนาดพื้นที่
 8. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือ สถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะ เดียวกัน ในห้างสรรพสินค้า และ โรงแรม จัดประชุม จัดมหกรรมด้านกีฬา จัดแสดงสินค้า(ไม่มีชิมอาหาร) ไม่เกิน 500 คน และให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่เพื่อไม่ให้แออัด
 9. ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซิตี้มอลล์  เปิดตามเวลาปกติ งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายปิดบริการตู้เกม เครื่องเล่นู ร้านเกมสวนสนุก และสวนน้ำ
 10. ร้านสะดวกซื้อ ตลาด  ตลาดนัด เปิดบริการได้ตามปกติ
 11. ร้านอาหาร ทั้งใน และนอกศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหารบริโภคในร้านได้ เปิดตามเวลาปกติไม่เกิน 23.00 น. (งดการจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน)
 12. ร้านเสริมสวย ร้านนวดปา สถานเสริมความงาม ร้านสัก  เปิดบริการได้ตามปกติ แต่ไม่เกิน 23.00 น.

พื้นที่ควบคุม

 1. ไม่มีการห้ามออกนอกเคหสถาน
 2. Work From Home หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้น กทม.เเละปริมณฑล อย่างน้อย 70 %
 3. การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม กรณี เกินจำนวนให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.พิจารณา  ห้ามจัดกิจกรรมรวมคน มากกว่า 500 คน
 4. สถานศึกษาทุกระดับสถาบันกวดวิชา  ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด
 5. สถานรับเลี้ยงเด็ก และ สถานดูแลผู้สูงอายุ เปิดตามปกติ
 6. สถานที่เล่นกีฬา หรือ แข่งขันกีฬา เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ จัดการแข่งขันได้จำกัดผู้ชมกีฬาในร่ม ผู้ชมไม่เกิน 50% กีฬากลางแจ้ง ผู้ชมตามความจุของสนาม 75%

 7. โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ ลักษณะเดียวกัน เปิดตามปกติ จำนวนผู้เข้าชมตามมาตรการที่กำหนด

 8. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือ สถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะ เดียวกัน ในห้างสรรพสินค้า และ โรงแรม จัดประชุม จัดมหกรรม เเสดงสินค้า (ชิมอาหารได้) จัดงานอื่นๆได้ ไม่เกิน 1,000 คน เเละให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ เพื่อไม่ให้เเออัด

 9. ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซิตี้มอลล์  เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ เปิดสวนสนุกเเละสวนน้ำ เฉพาะพื้นที่เปิดโล่ง

 10. ร้านสะดวกซื้อ ตลาด  ตลาดนัด เปิดบริการได้ตามปกติ

 11. ร้านอาหาร ทั้งใน และนอกศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร บริโภคในร้านได้ เปิดตามปกติ (งดการจำหน่วยเเละงดดื่มสุราในร้าน) ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. พิจารณากำหนดเวลาปิดตามสถานการณ์พื้นที่ได้

 12. ร้านเสริมสวย ร้านนวดปา สถานเสริมความงาม ร้านสัก  เปิดได้ตามปกติ เเต่ไม่เกิน 24.00 น.

พื้นที่เฝ้าระวังสูง

 1. ไม่มีการห้ามออกนอกเคหสถาน
 2. Work From Home หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้น กทม. และปริมณฑล อย่างน้อย 70 %
 3. การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม กรณี เกินจำนวนให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.พิจารณา ห้ามจัดกิจกรรมรวมคน มากกว่า 1,000 คน
 4. สถานศึกษาทุกระดับสถาบันกวดวิชา  ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด
 5. สถานรับเลี้ยงเด็ก และ สถานดูแลผู้สูงอายุ  เปิดดำเนินการตามปกติ
 6. สถานที่เล่นกีฬา หรือ แข่งขันกีฬา เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ จัดการแข่งขันได้จำกัดผู้ชมกีฬาในร่ม ผู้ชมไม่เกิน 75% กีฬากลางแจ้ง ผู้ชมตามความจุของสนาม และมาตรการเว้นระยะห่าง
 7. โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ ลักษณะเดียวกัน เปิดดำเนินการตามปกติ จำนวนผู้เข้าชมตามมาตรการที่กำหนด
 8. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือ สถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะ เดียวกัน ในห้างสรรพสินค้า และ โรงแรม จัดงานได้ตามเหมาะสม
 9. ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซิตี้มอลล์  เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ
 10. ร้านสะดวกซื้อ ตลาด  ตลาดนัด เปิดบริการได้ตามปกติ
 11. ร้านอาหาร ทั้งใน และนอกศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาบริโภคในร้านได้ เปิดตามให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. พิจารณากำหนดเวลาปิดตามสถานการณ์พื้นที่ได้
 12. ร้านเสริมสวย ร้านนวดปา สถานเสริมความงาม ร้านสัก  เปิดบริการได้ตามปกติ

พื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว

 1. ไม่มีการห้ามออกนอกเคหสถาน
 2. Work From Home  หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้น กทม. และปริมณฑล อย่างน้อย 70 %
 3. การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม กรณี เกินจำนวนให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.พิจารณา  จัดกิจกรรมรวมกลุ่มตามความเหมาะสม
 4. สถานศึกษาทุกระดับสถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด
 5. สถานรับเลี้ยงเด็ก และ สถานดูแลผู้สูงอายุ เปิดดำเนินการตามปกติ
 6. สถานที่เล่นกีฬา หรือ แข่งขันกีฬา เปิดบริการ และจัดการแข่งขันได้ตามปกติ ตามมาตรการที่กำหนด
 7. โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ ลักษณะเดียวกัน เปิดดำเนินการตามปกติ จำนวนผู้เข้าชมตามมาตรการที่กำหนด
 8. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือ สถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะ เดียวกัน ในห้างสรรพสินค้า และ โรงแรม จัดงานได้ตามเหมาะสม
 9. ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซิตี้มอลล์  เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ
 10. ร้านสะดวกซื้อ ตลาด  ตลาดนัด  เปิดบริการได้ตามปกติ
 11. ร้านอาหาร ทั้งใน และนอกศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหารบริโภคในร้านได้ เปิดตามให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. พิจารณากำหนดเวลาปิดตามสถานการณ์พื้นที่ได้
 12. ร้านเสริมสวย ร้านนวดปา สถานเสริมความงาม ร้านสัก เปิดบริการได้ตามปกติ