เช็คที่นี่ รายชื่อ รพ. เอกชนได้รับจัดสรรวัคซีน “โมเดอร์นา” ลอตแรก

30 ต.ค. 2564 | 04:20 น.

เปิดรายชื่อโรงพยาบาลเอกชน ได้รับจัดสรรวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” ลอตแรก 560,000 โดส ที่บินถึงไทย 1 พ.ย. นี้ จำนวนเท่าไร

หลังจากที่ “ซิลลิค ฟาร์มา”  ออกแถลงการณ์ ความคืบหน้าของการส่งมอบวัคซีน “โมเดอร์นา”  โดยระบุว่าวัคซีนล็อตแรก 560,000 โดส จะจัดส่งถึงประเทศไทยภายในไม่เกินวันที่  5 พฤศจิกายน 2564 นั้น ต่อมา องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้ส่งหนังสือขอเข้าพื้นที่ถึงผู้อํานวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรับวัคซีนโควิด-19 และทำข่าวประชาสัมพันธ์ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

เช็คที่นี่ รายชื่อ รพ. เอกชนได้รับจัดสรรวัคซีน “โมเดอร์นา” ลอตแรก

โดยระบุว่า ตามที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด ได้ดําเนินการจัดหาวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ของบริษัท โมเดอร์นา ซึ่งวัคซีนโควิด-19 ที่ได้สั่งซื้อไปจะมีการนําส่งมอบให้กับประเทศไทย จํานวน 560,200 โดส ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สายการบิน Lufthasa เที่ยวบิน H772 ณ เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศ ยานสุวรรณภูมิ

 

มีนายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมคณะผู้บริหารของ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด เข้าพื้นที่เพื่อรับวัคซีน นั้น

 

ล่าสุด พบว่า มีการจัดสรรวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” จำนวน 560,000 โดส ที่ได้รับในลอตแรก โดยหน่วยงานราชการจะได้รับวัคซีนจำนวน 12,642 ไวอัล หรือ 113,887 โดส คิดเป็นสัดส่วน 23% และโรงพยาบาลเอกชน จะได้รับวัคซีนจำนวน 43,347 ไวอัล หรือ 390,493 โดส คิดเป็นสัดส่วน 77%  รวม 504,380 โดส โดย 1 ไวอัล ฉีดได้ 10-12 โดส

เช็คที่นี่ รายชื่อ รพ. เอกชนได้รับจัดสรรวัคซีน “โมเดอร์นา” ลอตแรก

รายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน Moderna รอบ 1

 

                                                                                                           จำนวนสั่ง             สัดส่วน (%) รวมจัดสรร

 

บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง  จำกัด                                               18,198                3.61         2,020

 

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป  จำกัด (มหาชน)                                            17,909                3.55         1,986

 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)                                                16,533                3.28         1,832

 

บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล (รพ.เกษมราษฎร์บางแค)                              16,125               3.20         1,790

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด  (มหาชน)                                        15,649                3.10          1,735

 

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป  จำกัด (มหาชน)                                              15,175                3.01          1,684

 

บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด                                                                    14,806                2.94          1,645

 

บริษัท บางกอกเชน ฮอส ปิทอล  จำกัด (มหาชน)                                         13,423               2.66           1,490

 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด  (มหาชน)                                          12,182               2.42           1,350

 

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี                                                                  11,858               2.35           1,315

 

บริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด                                                                11,289               2.24           1,250

 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด  (มหาชน)                                                11,197               2.22           1,242

 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ  จำกัด (มหาชน)                                                 8,906               1.77           987

 

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ฮอลพิทอลโรงพยาบาล ทั่วไปขนาดใหญ่                           6,556               1.30           728

 

บริษัท โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ จำกัด (รพ.เกษมราษฎร์)                                 6,442               1.28           715

โรงพยาบาลบางนา 2                                                                                   700                  0.14           78

 

โรงพยาบาลบางนา 5                                                                                   700                  0.14           78

 

บริษัท โรงพยาบาลบางนา จำกัด                                                                   700                  0.14           78

 

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน                                                                      400                  0.08           44

 

โรงพยาบาลสมิติเวช                                                                                    1,500               0.30           167

 

บริษัท สมิติเวช จำากัด (มหาชน)                                                                   3,192               0.63           354

 

บริษัท ปิยะศิริ จำกัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท)                                                      700                  0.14           78

 

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์                                                                                300                  0.06            33

 

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด                                                                  1,157               0.23           128

 

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)                                               2,785               0.55           309

 

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด(มหาชน)                                               1,314               0.26           146

 

โรงพยาบาลเทพธารินทร์                                                                                 1,000               0.20           111

 

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)                                                                       300                  0.06           33

 

โรงพยาบาลคามิลเลียน                                                                                   600                  0.12           67

 

โรงพยาบาลมเหสักข์                                                                                        20                   0.00           2

 

บริษัท เจตนิน จำกัด                                                                                         200                  0.04           22

 

บริษัท บีเอ็นเอช เมติเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด                                                            20                   0.00           2

 

โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา                                                                                  33                   0.01           4

 

บริษัท บี บี เอช ฮอสปิทอล จำกัด                                                                       10                   0.00           1

 

บริษัท มิลาต้า โซลูชั่น จำกัด                                                                               5                    0.00           1

 

โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ                                                                              600                0.12           67

 

บริษัท สินแพทย์ บางนา จำกัด                                                                             200               0.04           22

 

บริษัท โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก จำกัด                                                                 6                   0.00           1