เช็กให้ชัวร์ "วันครู 2567" หยุดไหม-หยุดเชดเชยหรือไม่

15 ม.ค. 2567 | 22:00 น.

หลายคนอาจสงสัยว่า วันครู 2567 เป็นวันหยุดหรือไม่ มีวันหยุดเชดเชยไหม รวมทั้งเป็นวันหยุดธนาคารประจำปีด้วยหรือไม่ เช็กให้ชัวร์ก่อนพลาด

"วันครู" ถูกกำหนดให้ตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณของครู ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชน ซึ่ง วันครู 2567 ตรงกับวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 ถือเป็นครั้งที่ 68

แต่หลายคนอาจยังมีข้อสงสัยว่าวันครู เป็นวันหยุดหรือไหม และมีวันหยุดชดเชยหรือไหม คำตอบก็คือ วันครู 2567 "ไม่หยุด" เพราะวันครูเป็นเพียงวันสำคัญเท่านั้น เเละไม่มีวันชดเชย รวมทั้งไม่ได้เป็นวันหยุดธนาคารประจำปีด้วย

อย่างไรก็ตาม ตลอดปี 2567 ก็มีมีวันสำคัญหลายวัน และไม่นับเป็นวันหยุดเช่นได้ ดังนี้ 

 • 5 มกราคม 2567 วันนกแห่งชาติ
 • 8 มกราคม 2567 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และวันเด็กแห่งชาติ
 • 13 มกราคม 2567 วันการบินแห่งชาติ
 • 16 มกราคม 2567 วันครู
 • 17 มกราคม 2567 วันพ่อขุนรามคำแห่งมหาราช และวันโคนมแห่งชาติ
 • 18 มกราคม 2567 วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, วันกองทัพไทย และวันกองทัพบก
 • 1 พฤษภาคม 2567 วันแรงงานแห่งชาติ (เฉพาะหน่วยงานราชการไม่หยุด)
 • 18 สิงหาคม 2567 วันสารทจีน
 • 17 ตุลาคม 2567 วันออกพรรษา
 • 15 พฤศจิกายน 2567 วันลอยกระทง

งานวันครูจัดเป็นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม 2500 โดยการจัดงานวันครูได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลา ในปัจจุบันได้จัดรูปแบบ การจัดงานวันครูจะมีกิจกรรม 3 ประเภทหลักดังนี้

 • กิจกรรมทางศาสนา
 • พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตน การกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
 • กิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู ส่วนมากเป็นการแข่งขันกีฬาหรือการจัดงานรื่นเริงในตอนเย็น