"คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ" จากนายกฯยุคไหน โดนใจที่สุด รวบรวมไว้ให้ที่นี่

10 ม.ค. 2567 | 06:50 น.

รวบรวม "คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ" ธรรมเนียมปฏิบัติของนายกรัฐมนตรี ที่มอบให้กับเด็กๆ ยุคไหน รัฐบาลไหน โดนใจที่สุด อ่านได้ที่นี่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คำขวัญ"วันเด็กแห่งชาติ ปี 2567" ซึ่งตรงกับเสาร์ที่ 13 มกราคม 2566  ซึ่งนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ว่า

 

“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์

เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย"

 

คำขวัญ"วันเด็กแห่งชาติ ปี 2567" ซึ่งตรงกับเสาร์ที่ 13 มกราคม 2566  ซึ่งนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

"คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ" จากนายกฯยุคไหน โดนใจที่สุด รวบรวมไว้ให้ที่นี่

สำหรับ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ตามประวัติคร่าวๆนั้น เริ่มมีครั้งแรกในปี 2499 สมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม (จอมพลป.)และว่างเว้นไปถึง 2 ปี จนกระทั่งต่อมาปี 2502 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี ได้มีการกลับมามอบคำขวัญวันเด็กอีกครั้ง

นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  จึงกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของนายกรัฐมนตรีทุกยุค ทุกสมัย ปฏิบัติสืบต่อกันมา

“ฐานเศรษฐกิจ” รวบรวมคำขวัญวันเด็ก ที่นายกรัฐมนตรีแต่ละท่านมอบไว้ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน ให้อ่านกันว่ายุคไหน โดนใจที่สุด มีดังนี้

 

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ยุคของ จอมพลแปลก พิบูลย์สงคราม (จอมพลป.)

จอมพลแปลก พิบูลสงคราม

ปี 2499 - จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม


คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ในยุค จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

ปี 2502 - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า

ปี 2503 - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด

ปี 2504 - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย

ปี 2505 - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด

ปี 2506 - ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ในยุค จอมพลถนอม กิตติขจร

จอมพลถนอม กิตติขจร

ปี 2508 - เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี

ปี 2509 - เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น สมานสามัคคี

ปี 2510 - อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย

ปี 2511 - ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย มีความเฉลียวฉลาด รักชาติยิ่ง

ปี 2512 - รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ

ปี 2513 - เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส

ปี 2514 - ยามเด็กจงหมั่นเรียนเพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ

ปี 2515 - เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ

ปี 2516 - เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
คำขวัญวีนเด็กแห่งชาติ ในยุค นายสัญญา ธรรมศักดิ์

นายสัญญา ธรรมศักดิ์

ปี 2517 - สามัคคีคือพลัง

ปี 2518 - เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ในยุค ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ปี 2519 - เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดีมีวินัยเสียแต่บัดนี้

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ในยุค นายธานินทร์ กรัยวิเชียร

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร

ปี 2520 - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ในยุค พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

ปี 2521 - เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง

ปี 2522 - เด็กไทยคือหัวใจของชาติ

ปี 2523 - อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ในยุค พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ปี 2524 - เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม

ปี 2525 - ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

ปี 2526 - รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย คุณธรรม

ปี 2527 - รักวัฒนธรรมไทย

ปี 2528 - สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

ปี 2529 - นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

ปี 2530 - นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

ปี 2531 - นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม


คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ในยุค พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

ปี 2532 - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

ปี 2533 - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

ปี 2534 - รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา

 

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ในยุค นายอานันท์ ปันยารชุน

นายอานันท์ ปันยารชุน

ปี 2535 - สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ในยุค นายชวน หลีกภัย

นายชวน หลีกภัย

ปี 2536 - ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

ปี 2537 - ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

ปี 2538 - สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

ปี 2541 - ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

ปี 2542 - ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

ปี 2543 - มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

ปี 2544 - มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

 

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ในยุค นายบรรหาร ศิลปอาชา

นายบรรหาร ศิลปอาชา

ปี 2539 - มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด


คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ในยุค พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

ปี 2540 - รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด


คำขวัญวีนเด็กแห่งชาติ ในยุค นายทักษิณ ชินวัตร

นายทักษิณ ชินวัตร

ปี 2545 - เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส

ปี 2546 - เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี

ปี 2547 - รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน

ปี 2548 - เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด

ปี 2549 - อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด


คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ในยุค พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

ปี 2550 - มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข

ปี 2551 - สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

 

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ในยุค นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีว

ปี 2552 - ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี

ปี 2553 - คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม

ปี 2554 - รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ


คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ในยุค นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ปี 2555 - สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี

ปี 2556 - รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน

ปี 2557 - กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง


"คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ" จากนายกฯยุคไหน โดนใจที่สุด รวบรวมไว้ให้ที่นี่

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ปี 2558 - ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต

ปี 2559 - เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต

ปี 2560 - เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง

ปี 2561 - รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี

ปี 2562 - เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

ปี 2563 - เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย

ปี 2564 - เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม

ปี 2564 - เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม

ปี 2565 - รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบสังคม

ปี 2566 - รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี