เช็คด่วน "ไทยร่วมใจ" นัดคิวฉีดวัคซีนAstraZenecaเข็ม2 ให้คนฉีดAZเข็ม1แล้ว

05 ต.ค. 2564 | 06:16 น.

ไทยร่วมใจ ประกาศแจ้งนัดคิวฉีดวัคซีนโควิด AstraZeneca เข็มที่ 2 รายเดือนต.ค.นี้สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 AZ ไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่19-31ก.ค.ที่ผ่านมา เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบ ไทยร่วมใจ www.ไทยร่วมใจ.com

เฟซบุ๊กเพจไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ผ่านระบบลงทะเบียน "ไทยร่วมใจ" ผู้ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 AZ รับวัคซีน AZ เข็มที่ 2 ดังนี้

 

  • ฉีดเข็ม 1 วันที่ 19 - 20 - 21 ก.ค. 64  รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 7 ต.ค. 64
  • ฉีดเข็ม 1 วันที่ 22 - 23 ก.ค. 64  รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 8 ต.ค. 64
  • ฉีดเข็ม 1 วันที่ 24 - 25 ก.ค. 64  รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 9 ต.ค. 64
  • ฉีดเข็ม 1 วันที่ 26 ก.ค. 64  รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 10 ต.ค. 64
  •  ฉีดเข็ม 1 วันที่ 27 ก.ค. 64  รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 11 ต.ค. 64
  •  ฉีดเข็ม 1 วันที่ 28 ก.ค. 64  รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 12 ต.ค. 64
  • ฉีดเข็ม 1 วันที่ 29 ก.ค. 64  รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 13 ต.ค. 64
  •  ฉีดเข็ม 1 วันที่ 30 ก.ค. 64  รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 14 ต.ค. 64
  • ฉีดเข็ม 1 วันที่ 31 ก.ค. 64  รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 15 ต.ค. 64

 

เช็คด่วน \"ไทยร่วมใจ\" นัดคิวฉีดวัคซีนAstraZenecaเข็ม2 ให้คนฉีดAZเข็ม1แล้ว

โปรดมารับวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้นัดหมายเท่านั้น

 

สามารถตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์ไทยร่วมใจ www. ไทยร่วมใจ .com หรือแอป เป๋าตัง