โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 92 ราย พบอายุเกิน 60 ปีถึง 74 ราย

05 ตุลาคม 2564

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,869 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 92 ราย รายละเอียดผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวานมากที่สุด พบเป็นกลุ่ม 607 ผู้อายุเกิน 60 ปี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมกันถึง 99% โดยเป็นผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีถึง 74 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,869 ราย ประกอบด้วย

 • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 8,715 ราย
 • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 864 ราย 
 • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 273 ราย
 • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 17 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 92 ราย

โควิดวันนี้ ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 92 ราย พบอายุเกิน 60 ปีถึง 74 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 1,657,231 ราย รักษาตัวอยู่ 108,373 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 1,531,655 ราย เพิ่มขึ้น 11,152 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 17,109 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 5 ตุลาคม 2564 จำนวน 92 ราย แยกเป็น เป็นชาย 38 ราย หญิง 54 ราย ค่ากลางอายุ 72 ปี(33-97 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 23 ราย เป็นกลุ่ม 607 รวมกันถึง 99% แยกเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 74 ราย คิดเป็น 80%  7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 17 ราย คิดเป็น 19%  

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

 • ความดันโลหิตสูง (54) 
 • เบาหวาน (40) 
 • ไขมันในเลือดสูง (29)
 • อ้วน (17)
 • โรคไต (19) 
 • ติดเตียง (3)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

ติดเชื้อในพื้นที่ 91 : คนรู้จัก 41 ราย  ,ครอบครัว 10 ราย, อาศัยในพื้นที่ระบาด 38 ราย อาชีพเสี่ยง 2 ราย

เสียชีวิตนอก รพ. 1 ราย