ลงทะเบียนด่วน ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ฟรี 3,100 คน เช็คเลย

05 ต.ค. 2564 | 00:25 น.

ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ฟรี 3,100 คน รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชลบุรี เปิดลงทะเบียนสแกน QR Code ช่องทางเดียว กรอกข้อมูลแล้วกดยืนยัน รีบเลย

5 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" สำหรับประชาชนทั่วไปผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย วัคซีนได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน)

กลุ่มเป้าหมาย

  • สำหรับประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  • หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

ช่องทางลงทะเบียน

  • ลงทะเบียนโดยการสแกน QR CODE จากภาพที่ปรากฎด้านล่าง กรอกข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกด "ยืนยัน"

วัน-เวลา ลงทะเบียน

ในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09:00 - 17:00 น. รับจำนวน 3,100 คน หรือจนครบจำนวน

แจ้งผลการลงทะเบียนภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2564

กำหนดการฉีด

  • เข็ม1 วันที่ 11-12 ตุลาคม 2564
  • เข็ม 2 วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2564

ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ชั้น 3

หมายเหตุ : หากตรวจสอบว่า เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน ขอสงวนสิทธิการรับบริการ

สำหรับหญิงตั้งครรภ์ นำเอกสารฝากครรภ์มาในวันฉีดวัคซีน

หากท่านมีโรคประจำตัวโปรดปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่านมาก่อน