โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อรายใหม่สูงสุด กทม.1,224 มีจากภาคใต้ 5 จังหวัด

05 ตุลาคม 2564

ข่าวโควิดวันนี้ เช็กรายชื่อจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 10 อันดับแรก อันดับหนึ่ง กทม. 1,224 ราย อันดับสอง สมุทรปราการ 577 ราย พบมีจากภาคใต้ 5 จังหวัด ยะลา-ปัตตานี-นราธิวาส-สงขลา-นครศรีธรรมราช

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,869 ราย ประกอบด้วย

  • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 8,715 ราย
  • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 864 ราย 
  • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 273 ราย
  • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 17 ราย
  • เสียชีวิตเพิ่ม 92 ราย

โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อรายใหม่สูงสุด กทม.1,224 มีจากภาคใต้ 5 จังหวัด

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 1,657,231 ราย รักษาตัวอยู่ 108,373 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 1,531,655 ราย เพิ่มขึ้น 11,152 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 17,109 ราย

10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด

1.กรุงเทพมหานคร 1,224 ราย สะสม(1 เม.ย.-5 ต.ค.64) 372,859 ราย

2.สมุทรปราการ 577 ราย สะสม(1 เม.ย.-5 ต.ค.64) 112,588 ราย

3.ชลบุรี 555 ราย สะสม(1 เม.ย.-5 ต.ค.64) 90,481 ราย

4.ปัตตานี 530 ราย สะสม(1 เม.ย.-5 ต.ค.64) 23,483 ราย

5.สงขลา 468 ราย สะสม(1 เม.ย.-5 ต.ค.64) 32,093 ราย

6.นราธิวาส 461 ราย สะสม(1 เม.ย.-5 ต.ค.64) 26,066 ราย

7.นครศรีธรรมราช 457 ราย สะสม(1 เม.ย.-5 ต.ค.64) 17,463 ราย

8.ยะลา 431 ราย สะสม(1 เม.ย.-5 ต.ค.64) 26,019 ราย

9.สมุทรสาคร 357 ราย สะสม(1 เม.ย.-5 ต.ค.64) 89,652 ราย

10.ระยอง 318 ราย สะสม(1 เม.ย.-5 ต.ค.64) 33,415 ราย