"หมอยง" รับผู้ฉีดซิโนแวค 2 เข็มฉีดซิโนฟาร์มกระตุ้นเข็ม 3 ศึกษาภูมิต้านทาน

05 ต.ค. 2564 | 01:32 น.

หมอยงประกาศรับอาสาสมัครผู้ฉีดซิโนแวค 2 เข็มฉีดซิโนฟาร์มกระตุ้นเข็ม 3 ศึกษาภูมิต้านทาน เปรียบเทียบการกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่างๆกัน

รายงานข่าวระบุว่า ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ (หมอยง) หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสเฟซบุ๊ก (Yong Poovorawan) โดยมีข้อความว่า
โควิด-19 วัคซีน รับอาสาสมัครฉีดวัคซีนเข็ม 3  
หมอยง ระบุว่า ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก มีโครงการศึกษาวิจัยการกระตุ้นเข็ม 3 หลังได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม มาแล้ว 6 เดือน โดยนับจากเข็มแรก และจะกระตุ้นด้วยวัคซีนซิโนฟาร์ม  เป็นเข็มที่ 3
ต้องการอาสาสมัครที่มีร่างกายแข็งแรง อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก ก่อน 30 เมษายน 2564  เพื่อมารับวัคซีนซิโนฟาร์มเป็นเข็มที่3  โดยจะขอตรวจภูมิต้านทานวันที่รับวัคซีน หลังรับวัคซีน 14 และ 28 วัน  เพื่อเปรียบเทียบการกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่างๆกัน  IRB No. 546/64 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ "ฐานเศรษฐกิจ" พบว่า หมอยง ได้ประกาศรับอาสาสมัครกระตุ้นเข็ม 3 การศึกษาภูมิต้านทานต่อโควิด-19 วัคซีน  ศูนย์ฯทำการศึกษาระบบภูมิต้านทานผู้ที่ได้รับวัคซีนเชื้อตาย (Sinovac) มาแล้ว 2 เข็ม และต้องการกระตุ้นเข็ม 3  ต้องการอาสาสมัครที่ประสงค์จะฉีดกระตุ้นเข็ม 3  โดยต้องฉีด Sinovac เข็มที่1 มาแล้ว นานประมาณ 6 เดือน ฉีดมาแล้วตั้งแต่ 1 มีนาคม – 31 เมษายน 2564 และได้วัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ห่างกัน 3-4 สัปดาห์และต้องการกระตุ้นเข็ม3 ด้วยวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า โดยจะทำการตรวจภูมิก่อนฉีดวัคซีน และที่ 14, 28 วันหลังฉีดเข็ม3 จะฉีด วันที่ 5, 6, ตุลาคม 2564 IRB No. 546/64

สำหรับสถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 (covid-19)ในประเทศไทยนั้น รายงานจากศูนย์ข้อมูลโควิด-19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.- ต.ค.64 มีการฉีดวัคซีนสะสมจำนวน 55,150,481 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 32,987,918 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 20,696,791 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 1,465,772 ราย