ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 55.92 ล้านโดส เข็มสอง 21.16 ล้านราย 29.4% ของประชากร

05 ต.ค. 2564 | 06:13 น.

ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 55.92 ล้านโดส เพิ่มขึ้น 7.70 แสนแสนโดส ฉีดเข็ม 2 สะสม 21.16 ล้านราย คิดเป็น 29.4% ของประชากร กทม.ฉีดแล้ว 12.65 ล้านโดส

นับจากไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2564   จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 4 ต.ค. 2564) รวม 55,921,443 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 770,947 โดส

  • เข็มที่ 1 : 255,607 ราย
  • เข็มที่ 2 : 465,460 ราย
  • เข็มที่ 3 : 49,880 ราย

*ปรับเพิ่มจำนวนเข็มที่ 3 : 15 ราย

ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 55.92 ล้านโดส เข็มสอง 21.16 ล้านราย 29.4% ของประชากร

  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 33,243,525 ราย(คิดเป็น 46.1% ของประชากร)
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 21,162,251 ราย(คิดเป็น 29.4% ของประชากร)
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 1,515,667 ราย(คิดเป็น 2.1% ของประชากร)

ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 55.92 ล้านโดส เข็มสอง 21.16 ล้านราย 29.4% ของประชากร

กทม.ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 12.65 ล้านโดส

กรุงเทพมหานคร(กทม.) รายงานผลการดำเนินการให้บริการวัคซีนโควิด-19 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 64 เวลา 08.00 น.

ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 55.92 ล้านโดส เข็มสอง 21.16 ล้านราย 29.4% ของประชากร

ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 63,393 โดส
ยอดผู้รับวัคซีนสะสม  12,650,674 โดส

ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 55.92 ล้านโดส เข็มสอง 21.16 ล้านราย 29.4% ของประชากร

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 , กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์