เช็คด่วน! ปทุมธานี เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี

24 ต.ค. 2564 | 01:00 น.

ปทุมธานี เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี 2 จุด ตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียน คุณสมบัติ วัน-เวลาฉีดวัคซีนทั้งหมดที่นี่

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี ประกาศว่า ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก"ซิโนฟาร์ม Lot 7" (วัคซีนเข็มแรก) โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 2 พฤศจิกายน  2564 เวลา 18.00 น. และเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ คลอง 4

 

สำหรับคุณสมบัติมีดังนี้

 • ประชาชนที่มีสัญชาติไทย
 • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid มาก่อน 

ช่องทางการลงทะเบียน 

วัน-เวลา เข้ารับวัคซีนและประกาศรายชื่อ 

 • ประกาศรายชื่อในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 และ ฉีดวัคซีนในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

 

ทั้งนี้เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ขอย้ำว่า ไม่รับลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน แบบ Walk inและไม่รับการฉีดวัคซีนเข็ม 2 จากระบบอื่น หรือจากการฉีดวัคซีนจากหน่วยงานอื่น

 

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก"ซิโนฟาร์ม

นอกเหนือจากเทศบาลเมืองบึงยี่โถแล้ว ในจังหวัดปทุมธานียังมีอีกหนึ่งจุดที่เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนซิโนฟาร์ม นั่นก็คือ อบจ.ปทุมธานี ที่เปิดรับลงทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์ม ด้วยตนเอง โดยสามารถลงทะเบียนในวันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-15.00 น. หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ณ ที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

 

สิ่งที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียน

 • บัตรประชาชน/พาสปอร์ต/บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
 • เบอร์โทรศัพท์

คุณสมบัติ

 • อายุตั้งแต่ 18 ปีเป็นต้นไป
 • มีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดปทุมธานี หรือประกอบกิจการหรือทำงานในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
 • อบจ.ปทุมธานีขอสงวนสิทธิ์การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เท่านั้น 
   

อบจ.ปทุมธานี เปิดรับลงทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์ม ด้วยตนเอง