อบจ.ปทุมธานี เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์ม -โมเดอร์นา

24 ก.ย. 2564 เวลา 10:08 น. 12.1k

เช็คด่วน!อบจ.ปทุมธานี เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม และ โมเดอร์นาฟรี ตรวจสอบเงื่อนไข คุณสมบัติ ช่องทางการจอง ทั้งหมดได้ที่นี่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (อบจ.ปทุมธานี) ประกาศว่าได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" รอบใหม่จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดังนั้นจึงได้เปิดลงทะเบียนเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ตามเงื่อนไขที่ อบจ.ปทุมธานีกำหนด โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 30 กันยายน 2564 หรือครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร

 

ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มผ่านทาง Line Official Account ของ อบจ.ปทุมธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (คลิกที่นี่

 

ส่วนคุณสมบัติมีดังนี้

  • เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 
  • มีชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดปทุมธานี หรือประกอบกิจการ หรือทำงานในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 

อบจ.ปทุมธานี เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ฟรี

 

นอกจากเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานียังได้เปิดลงทะเบียนวัคซีน “โมเดอร์นา”เพิ่มเติม โดยสามารถลงทะเบียนผ่านการสแกน QR CODE หรือ คลิกที่นี่ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 26 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น.

 

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นานั้น มีดังนี้

  • ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน 
  • มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดปทุมธานี หรือปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 
  • เป็นกลุ่มเป้าหมยที่ทางสภากาชาดไทยกำหนดไว้  ได้แก่ 

1. คนพิการ ,ผู้ป่วยติดเตียง ,สตรีมีครรภ์ (12 สัปดาห์เป็นต้นไป)
2. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป
3.บุคลากรทางการแพทย์
4.ผู้ที่ทำงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูสอนหนังสือ 
5.บุคลากรที่ออกปฎิบัติงานสัมผัสประชาชนตามโครงการฉีดวัคซีนของ อบจ.ปทุมธานี 
 

อบจ.ปทุมธานี เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน โมเดอร์นาฟรี

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง