แจง 7 เหตุผลทำไมเราต้องฉีดวัคซีนโควิดให้เด็ก

21 ก.ย. 2564 | 07:20 น.

กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย โพสต์เฟซบุ๊ก แจง 7 เหตุผลทำไมประเทศไทยเราจึงต้องฉีดวัคซีนต้านโควิดให้เด็ก

กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า แจง 7 เหตุผลทำไมเราต้องฉีดวัคซีนโควิดให้เด็ก ดังนี้

                         

1. ประเทศไทย มีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้ทุกคนอยู่แล้ว แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขเรื่องความสมัครใจ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย สำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ทางไฟเซอร์รับรองกับ อย. แล้วว่าสามารถฉีดได้ การให้บริการจึงจะเกิดขึ้นในวงกว้างเร็วๆ นี้

 

2. การฉีดวัคซีนให้เด็ก ไม่กระทบกับการให้บริการวัคซีนแก่ผู้สูงวัย และผู้มีโรคประจำตัว เพราะใช้วัคซีนคนละอย่าง คือ กลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง จะได้รับ SV + AZ ขณะที่เด็กจะได้รับ PZ เป็นหลัก

 

ทั้งนี้ สูตรวัคซีนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาในอนาคต

 

3. เด็กมีความสามารถในการป้องกันตนเองต่ำกว่าผู้ใหญ่ ทั้งวินัยในการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และการล้างมือ จึงจำเป็นต้องรับวัคซีนเพื่อความปลอดภัยของเด็ก และครอบครัวของเด็ก

 

4 การฉีดให้เด็ก พร้อมไปกับการฉีดให้ผู้ใหญ่ จะทำให้เราบรรลุเป้าการฉีด 70% ของประชากรได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ เราไม่สามารถฉีดให้ได้ถึง 100% เพราะ เรายังไม่มีวัคซีนที่ฉีดให้เด็กเล็ก ขณะที่ผู้ใหญ่จำนวนมาก ก็มีเหตุผล ให้ไม่ได้รับวัคซีน

 

5 ปัจจุบัน กลุ่มผู้สูงวัย และผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ยังเป็นเป้าหมายแรกของการรับวัคซีน การฉีดให้เด็ก ไม่ได้ทำให้เป้าหมายตรงนี้เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด

 

6 การเปิดเรียน จะปลอดภัย เมื่อเด็กได้รับวัคซีนแล้ว เพราะอย่างที่บอกว่า เด็กมีความสามารถในการป้องกันตัวเองต่ำกว่าผู้ใหญ่ จึงจำเป็นต้องมีวัคซีนมาช่วย

 

7 เป็นสิทธิ์ของเด็กในฐานะพลเมืองไทย ที่ต้องได้รับบริการวัคซีน และต้องได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม

 

แจง 7 เหตุผลทำไมเราต้องฉีดวัคซีนโควิดให้เด็ก