จองวัคซีนซิโนฟาร์มเด็กราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เช็คเงื่อนไขที่นี่

20 ก.ย. 2564 เวลา 18:20 น. 920

เริ่มวันนี้!ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้ผู้ปกครองจองวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี ให้กับเด็ก 10-18 ปี ที่โรงเรียนไม่ได้เข้าร่วมโครงการ VACC 2 School ตรวจสอบเงื่อนไขและช่องทางการจองพร้อมข้อกำหนดต่างๆทั้งหมดที่นี่

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ประกาศเปิดรับสมัคร “สมาคมผู้ปกครอง” หรือ “กลุ่มผู้ปกครอง” ที่มีบุตร-ธิดาอยู่ในสถานศึกษา -โรงเรียน ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ VACC 2 School สามารถยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ขั้นต่ำกลุ่มละ 10 คนขึ้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10-18 ปี จำนวน 5,000 ราย

 

วัน-เวลา-ช่องทางการลงทะเบียน

 • กำหนดการยื่นความประสงค์ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. จนกว่าจะเต็มจำนวน 5,000 ราย
 • ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์(คลิกที่นี่)  เลือกเมนู “สมาคม/กลุ่มผู้ปกครองยื่นความประสงค์จัดสรรวัคซีนสำหรับเด็กและเยาวชน”

รายละเอียด เงื่อนไข ข้อกำหนดสำหรับ สมาคม/กลุ่มผู้ปกครองที่ยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีน ดังต่อไปนี้ 

 • เป็นสมาคม/กลุ่มผู้ปกครองในสถานศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ VACC 2 School
 • ตั้ง “ชื่อกลุ่ม” เพื่อใช้เป็นชื่อสังกัดของเด็กและเยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการ VACC 2 School ที่อยู่ในกลุ่มของท่าน
 • แต่งตั้งผู้ประสานงานกลุ่ม 1 ท่าน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการจัดสรรวัคซีนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยระบุชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสานงานในขั้นตอนการยื่นความประสงค์
 • ระบุจำนวนเด็กและเยาวชนที่ต้องการขอรับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มในกลุ่ม โดยกำหนดขั้นต่ำกลุ่มละ 10 คนขึ้นไป
 • ผู้ประสานงานจะต้องจัดเตรียมรายชื่อเด็กและเยาวชนที่ประสงค์จะเข้ารับวัคซีน โดยต้องนำรายชื่อเข้าระบบก่อนวันนัดหมาย พร้อมทั้งประสานจัดส่งหนังสือยินยอมการเข้ารับวัคซีนจากผู้ปกครองเพื่อให้เด็กและเยาวชนนำมายื่นให้กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ วันฉีดวัคซีน
 • กำหนดวันนัดหมายการฉีดวัคซีนกับทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. ทั้งนี้ ขอให้กลุ่มผู้ปกครองจัดเด็กและเยาวชนในสังกัดเข้ารับวัคซีนในช่วงวัน-เวลาเดียวกันทั้งหมด
   

สถานที่เข้ารับวัคซีน

 • ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ

ประกาศผลการจัดสรร 

 • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะประกาศแจ้งชื่อ “กลุ่ม/สมาคมผู้ปกครอง” ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนผ่านทางอีเมลผู้ประสานงาน พร้อมแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบที่เมนู “ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” เพื่อทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร และวิธีการนำเข้ารายชื่อเด็กและเยาวชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนต่อไป

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์มเด็ก 10-18 ปี เช็คเงื่อนไขที่นี่

แท็กที่เกี่ยวข้อง