เช็คที่นี่! ชลบุรี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี 4 จุด

20 ก.ย. 2564 | 08:56 น.

ชลบุรีเช็คด่วน! รวมจุดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี 4 จุด โดย อบต.บางพระ,อบต.หนองข้างคอก,อบต.บ่อวิน และ เทศบาลเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี ตรวจสอบเงื่อนไข รายละเอียด กำหนดการลงทะเบียนทั้งหมดที่นี่

วันที่ 20 กันยายน 2564 อัพเดทจุดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดย อบต.และหน่วยงานเทศบาล ได้มีการประกาศเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ รวมไปถึงผู้ที่ทำงานในพื้นที่ ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 "ซิโนฟาร์ม"ฟรี ซึ่งวันนี้ "ฐานเศรษฐกิจ"ได้รวบรวมมานำเสนอจำนวน 4 จุดด้วยกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

1. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จ.ชลบุรี 


องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน"ซิโนฟาร์ม"ฟรี(เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 20 - 23 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. โดยประชาชนในพื้นที่ที่สนใจให้นำบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน มาลงทะเบียนได้ที่ อบต.บางพระ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ อบต.บางพระ โทร 038-357506-7

 

ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับ อบต.บางพระ ทั้งรอบแรกและรอบที่ 2 จะได้ฉีดวัคซีนในวันที่ 27-28 กันยายนนี้ ณ ที่ทำการ อบต.บางพระ โดยมีเจ้าหน้าที่จากรพ. สมเด็จฯ มาฉีดให้ที่ อบต.บางพระ 

 


อบต.บางพระ จ.ชลบุรี เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน"ซิโนฟาร์ม"ฟรี(เพิ่มเติม)

2.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก จ.ชลบุรี 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก จังหวัดชลบุรี เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน"ซิโนฟาร์ม"ฟรี ตั้งแต่วันที่ 16-30 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก โดยผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนนั้น จะต้องเป็นประชาชนที่พักอาศัย หรือ ประกอบอาชีพอยู่ในตำบลหนองข้างคอก ที่มีอายุ 18 ขึ้นไป (ผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านตำบลหนองข้างคอกและหนองเขตตำบลหนองข้างคอก)

 

สำหรับหลักฐานที่ต้องเตรียมมีดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
  • ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
  • หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา (กรณีแรงงานต่างด้าว)
  • หนังสือรับรอง (กรณีนอกเขต) รับรองโดยนายจ้าง / เจ้าของที่พักอาศัย และผู้นำท้องถิ่น /ผู้นำท้องที่รับรอง)
     

อบต.หนองข้างคอก จ.ชลบุรี เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน"ซิโนฟาร์ม"ฟรี

 

3.องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน จ.ชลบุรี 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินเปิดลงทะเบียนวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” วันที่ 22-24 กันยายน 2564จำนวน 2,750 ราย โดยลงทะเบียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.038-345949 ต่อ 105 หรือ 083-4612998

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินเปิดลงทะเบียนวัคซีน “ชิโนฟาร์ม”

 

เทศบาลเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี

เทศบาลเมืองศรีราชา  เปิดรับลงทะเบียน “วัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่ 1”สำหรับผู้ที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านในเขตตำบลศรีราชาที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีน โดยสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองพร้อมบัตรประชาชน ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา ตั้งแต่วันที่ 17-20 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.00 น.

 

ส่วนกำหนดฉีดวัคซีนจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคปาร์คศรีราชา ชั้น 4  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 0 3832 2291 หรือ 0 3832  6252 

 

เทศบาลเมืองศรีราชา  เปิดรับลงทะเบียน “วัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่ 1”