ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ฟรี มีที่ไหนบ้าง อัพเดทล่าสุดที่นี่ที่เดียว

15 ก.ย. 2564 เวลา 12:00 น.3.0k

เช็คจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ฟรี สำหรับกลุ่มเสี่ยง ทั้งแบบวอล์ก อิน และต้องลงทะเบียน จะมีที่ไหนบ้าง ตรวจสอบข้อมูลได้เลยที่นี่

วันที่ 15 กันยายน 2564 "ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมอัพเดทข้อมูลจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ฟรี สำหรับกลุ่มเสี่ยง โดยมีทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ,สมุทรปราการและราชบุรี ซึ่งการฉีดวัคซีนมีทั้งแบบวอล์ก อิน ไปถึงหน้างานเพื่อจองคิวเข้ารับการฉีด รวมไปถึงแบบลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า เพื่อขอรับคิวฉีดในวันและเวลาที่รพ.กำหนด ทั้งนี้จะมีที่ไหนบ้างนั้น ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดได้ดังต่อไปนี้

 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 • เปิดให้ลงทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer เข็มที่ 1สำหรับผู้ป่วยเด็กอายุ 12-18 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2546-2552)  ที่เป็นผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง 
 • ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ได้ตั้งแต่วันที่  15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป (คลิกที่นี่) กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 • หรือลงทะเบียนได้ที่ รพ. สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว,รพ.สต. ใกล้บ้าน,อสม.,ครูอนามัยโรงเรียน

เอกสารที่ต้องนำมาลงทะเบียน

 • บัตรประชาชน , สำเนาสูติบัตร , สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารรับรองความเจ็บป่วย เช่น ใบรับรองแพทย์   ใบนัดคลินิกเฉพาะโรค  ยาที่มีชื่อผู้ป่วย
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ที่มีทะเบียนบ้านหรืออยู่อาศัยใน อ.เมืองสระแก้ว หรือมีประวัติการรักษา ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเท่านั้น
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน วัคซีนโควิด รพร.สระแก้ว โทร 092-2567102 (ในวันและเวลาราชการ 08.30-15.00 น.)
   

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เปิดให้ลงทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer

 

 

 

รพ.วิมุต กรุงเทพมหานคร 

 • เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer สำหรับเด็ก อายุ 12 -16 ปี ( 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง)
 • ผู้ปกครองต้องนำประวัติการรักษา หรือผล Lab ที่มี และยาเดิมที่ทานอยู่ เข้ามาปรึกษาแพทย์ ที่ รพ.วิมุต สามารถจองคิวนัดหมายผ่านวิมุต แอปพลิเคชัน (คลิกที่นี่สำหรับ App Store ) (คลิกที่นี่สำหรับ Google Play )
 • หลังจากดาวน์โหลดแล้วให้เลือกช่องสุขภาพเด็ก โดยสามารถจองคิวปรึกษาแบบเข้ามาพบแพทย์ที่แผนกสุขภาพเด็กชั้น 3 รพ.วิมุต ได้ตั้งแต่วันที่ 11-16 กันยายน 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. และจองคิวปรึกษาแพทย์ออนไลน์ Telemedicine ได้ตั้งแต่วันที่ 11-15 กันยายน 2564 เวลา 9.00 - 15.00 น.
 • หลังได้รับบริการปรึกษาแพทย์แล้วสามารถเลือกวันฉีดวัคซีนที่ รพ. วิมุต ได้ตั้งแต่วันที่ 13-17 กันยายน 2564 
 • เข้ารับฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่นัดหมาย หรือหากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-079-0000 
   

รพ.วิมุต เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer สำหรับเด็ก

 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร

 • เปิดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer สำหรับเด็ก อายุ 12 -18 ปี (เกิดปี 2546 -2552 ) ยังไม่เคยเข้ารับวัคซีนโควิด และเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว( 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง)
 • การนัดหมายเข้ารับวัคซีน ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยเก่าของรพ.เด็ก ในกลุ่ม 7โรคเรื้อรัง ให้โทรติดต่อคลินิกเฉพาะโรค ที่มาติดตามอาการเป็นประจำเพื่อนัดวันรับวัคซีน
 • ส่วนในกรณีที่เป็นผู้ป่วยจากรพ.อื่น กรุณาพาเด็กมาพร้อมกับเอกสารระบุการเจ็บป่วย เช่นใบรับรองแพทย์ ใบรับรองความพิการเพื่อตรวจประเมินความเสี่ยงที่คลินิกกุมารเวชศาสตร์ ก่อนนัดวันรับวัคซีนภายหลัง
 • โปรดโทรสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมกับทางสถาบันฯที่เบอร์ 1415
   

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

 • เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 โดยมีเงื่อนไขคือ

1.ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 1 ในจังหวัดสระบุรี หรือได้รับวัคซีนมาจากจังหวัดอื่น แต่มีภูมิลำเนาในจังหวัดสระบุรี

 
2.เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1.ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2.ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค 3.หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์เป็นต้นไป


3.ฉีดวัคซีนโควิดมาแล้วอย่างน้อย 4 สัปดาห์ (ได้รับวัคซีนในช่วงระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. - 21 ส.ค.64)

 

 • สแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียน 
 • จะฉีดวัคซีนในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2

 

สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ 

 • เปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม(กลุ่ม 608) ได้แก่ 1.อายุ12 -59 ปีขึ้นไปที่เป็น 7 โรคเรื้อรัง 2.หญิงตั้งครรภ์12 สัปดาห์ขึ้นไป 3.อายุ60ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 14 กันยายน 2504) สามารถวอล์ก อิน เข้ามาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ฟรี  
 • เข้ารับการฉีดวัคซีนวันที่ 14 -15 กันยายน 2564 
 • สถานที่ฉีดวัคซีน ณ อาคารหอพักแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย 
 • เริ่มแจกบัตรคิวและคัดกรองเวลา 06.30 น. และรับวันละ 600 คิวต่อวัน
 • หลักฐานที่ต้องเตรียมมา บัตรประชาชน ,ผู้ที่มีโรคประจำตัว และสตรีมีครรภ์กรุณาแสดงหลักฐานการรักษา

 

โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 • เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็ก 12-18 ปี (ที่มีน้ำหนักเกิน)ที่อาศัยอยูู่ในอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีเท่านั้น 
 • คลิกลงทะเบียนที่นี่  (รับจำนวน 240 คิว) และทางโรงพยาบาลแจ้งหากมีวัคซีนเพิ่มเติมจะรีบแจ้งทันที
 • ฉีดวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. 
 • สถานที่ฉีด ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด- 19 อำเภอเมืองราชบุรี ณ โรงยิมเนเซียม โดยโรงพยาบาลราชบุรี

โรงพยาบาลราชบุรี -เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็ก 12-18 ปี

 

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

 • เปิดรับลงทะเบียนวัคซีน Pfizer หญิงตั้งครรภ์ (รอบสุดท้าย) สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ชนิดใดๆ
 • กำหนดฉีดวัคซีนวันที่ 16 กันยายน 2564 ณ ศูนย์อัญมณี รับลงทะเบียนภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.
 • ลงทะเบียน(คลิกที่นี่) หรือเฟซบุ๊กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

โรงพยาบาลพระปกเกล้า เปิดรับลงทะเบียนวัคซีน Pfizer หญิงตั้งครรภ์

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง