svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ฟรี มีที่ไหนบ้าง อัพเดทล่าสุดที่นี่ที่เดียว

15 กันยายน 2564

เช็คจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ฟรี สำหรับกลุ่มเสี่ยง ทั้งแบบวอล์ก อิน และต้องลงทะเบียน จะมีที่ไหนบ้าง ตรวจสอบข้อมูลได้เลยที่นี่

วันที่ 15 กันยายน 2564 "ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมอัพเดทข้อมูลจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ฟรี สำหรับกลุ่มเสี่ยง โดยมีทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ,สมุทรปราการและราชบุรี ซึ่งการฉีดวัคซีนมีทั้งแบบวอล์ก อิน ไปถึงหน้างานเพื่อจองคิวเข้ารับการฉีด รวมไปถึงแบบลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า เพื่อขอรับคิวฉีดในวันและเวลาที่รพ.กำหนด ทั้งนี้จะมีที่ไหนบ้างนั้น ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดได้ดังต่อไปนี้

 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 • เปิดให้ลงทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer เข็มที่ 1สำหรับผู้ป่วยเด็กอายุ 12-18 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2546-2552)  ที่เป็นผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง 
 • ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ได้ตั้งแต่วันที่  15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป (คลิกที่นี่) กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 • หรือลงทะเบียนได้ที่ รพ. สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว,รพ.สต. ใกล้บ้าน,อสม.,ครูอนามัยโรงเรียน

เอกสารที่ต้องนำมาลงทะเบียน

 • บัตรประชาชน , สำเนาสูติบัตร , สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารรับรองความเจ็บป่วย เช่น ใบรับรองแพทย์   ใบนัดคลินิกเฉพาะโรค  ยาที่มีชื่อผู้ป่วย
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ที่มีทะเบียนบ้านหรืออยู่อาศัยใน อ.เมืองสระแก้ว หรือมีประวัติการรักษา ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเท่านั้น
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน วัคซีนโควิด รพร.สระแก้ว โทร 092-2567102 (ในวันและเวลาราชการ 08.30-15.00 น.)
   

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เปิดให้ลงทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer

 

 

 

รพ.วิมุต กรุงเทพมหานคร 

 • เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer สำหรับเด็ก อายุ 12 -16 ปี ( 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง)
 • ผู้ปกครองต้องนำประวัติการรักษา หรือผล Lab ที่มี และยาเดิมที่ทานอยู่ เข้ามาปรึกษาแพทย์ ที่ รพ.วิมุต สามารถจองคิวนัดหมายผ่านวิมุต แอปพลิเคชัน (คลิกที่นี่สำหรับ App Store ) (คลิกที่นี่สำหรับ Google Play )
 • หลังจากดาวน์โหลดแล้วให้เลือกช่องสุขภาพเด็ก โดยสามารถจองคิวปรึกษาแบบเข้ามาพบแพทย์ที่แผนกสุขภาพเด็กชั้น 3 รพ.วิมุต ได้ตั้งแต่วันที่ 11-16 กันยายน 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. และจองคิวปรึกษาแพทย์ออนไลน์ Telemedicine ได้ตั้งแต่วันที่ 11-15 กันยายน 2564 เวลา 9.00 - 15.00 น.
 • หลังได้รับบริการปรึกษาแพทย์แล้วสามารถเลือกวันฉีดวัคซีนที่ รพ. วิมุต ได้ตั้งแต่วันที่ 13-17 กันยายน 2564 
 • เข้ารับฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่นัดหมาย หรือหากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-079-0000 
   

รพ.วิมุต เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer สำหรับเด็ก

 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร

 • เปิดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer สำหรับเด็ก อายุ 12 -18 ปี (เกิดปี 2546 -2552 ) ยังไม่เคยเข้ารับวัคซีนโควิด และเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว( 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง)
 • การนัดหมายเข้ารับวัคซีน ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยเก่าของรพ.เด็ก ในกลุ่ม 7โรคเรื้อรัง ให้โทรติดต่อคลินิกเฉพาะโรค ที่มาติดตามอาการเป็นประจำเพื่อนัดวันรับวัคซีน
 • ส่วนในกรณีที่เป็นผู้ป่วยจากรพ.อื่น กรุณาพาเด็กมาพร้อมกับเอกสารระบุการเจ็บป่วย เช่นใบรับรองแพทย์ ใบรับรองความพิการเพื่อตรวจประเมินความเสี่ยงที่คลินิกกุมารเวชศาสตร์ ก่อนนัดวันรับวัคซีนภายหลัง
 • โปรดโทรสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมกับทางสถาบันฯที่เบอร์ 1415
   

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

 • เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 โดยมีเงื่อนไขคือ

1.ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 1 ในจังหวัดสระบุรี หรือได้รับวัคซีนมาจากจังหวัดอื่น แต่มีภูมิลำเนาในจังหวัดสระบุรี

 
2.เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1.ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2.ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค 3.หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์เป็นต้นไป


3.ฉีดวัคซีนโควิดมาแล้วอย่างน้อย 4 สัปดาห์ (ได้รับวัคซีนในช่วงระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. - 21 ส.ค.64)

 

 • สแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียน 
 • จะฉีดวัคซีนในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2

 

สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ 

 • เปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม(กลุ่ม 608) ได้แก่ 1.อายุ12 -59 ปีขึ้นไปที่เป็น 7 โรคเรื้อรัง 2.หญิงตั้งครรภ์12 สัปดาห์ขึ้นไป 3.อายุ60ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 14 กันยายน 2504) สามารถวอล์ก อิน เข้ามาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ฟรี  
 • เข้ารับการฉีดวัคซีนวันที่ 14 -15 กันยายน 2564 
 • สถานที่ฉีดวัคซีน ณ อาคารหอพักแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย 
 • เริ่มแจกบัตรคิวและคัดกรองเวลา 06.30 น. และรับวันละ 600 คิวต่อวัน
 • หลักฐานที่ต้องเตรียมมา บัตรประชาชน ,ผู้ที่มีโรคประจำตัว และสตรีมีครรภ์กรุณาแสดงหลักฐานการรักษา

 

โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 • เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็ก 12-18 ปี (ที่มีน้ำหนักเกิน)ที่อาศัยอยูู่ในอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีเท่านั้น 
 • คลิกลงทะเบียนที่นี่  (รับจำนวน 240 คิว) และทางโรงพยาบาลแจ้งหากมีวัคซีนเพิ่มเติมจะรีบแจ้งทันที
 • ฉีดวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. 
 • สถานที่ฉีด ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด- 19 อำเภอเมืองราชบุรี ณ โรงยิมเนเซียม โดยโรงพยาบาลราชบุรี

โรงพยาบาลราชบุรี -เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็ก 12-18 ปี

 

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

 • เปิดรับลงทะเบียนวัคซีน Pfizer หญิงตั้งครรภ์ (รอบสุดท้าย) สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ชนิดใดๆ
 • กำหนดฉีดวัคซีนวันที่ 16 กันยายน 2564 ณ ศูนย์อัญมณี รับลงทะเบียนภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.
 • ลงทะเบียน(คลิกที่นี่) หรือเฟซบุ๊กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

โรงพยาบาลพระปกเกล้า เปิดรับลงทะเบียนวัคซีน Pfizer หญิงตั้งครรภ์