ครม.เตรียมเคาะต่อ "พรก.ฉุกเฉิน" ครั้งที่ 12 คุมระบาดโควิดอีก 2 เดือน

24 พ.ค. 2564 | 20:00 น.

ที่ประชุมครม.เตรียมพิจารณา ต่ออายุ "พรก.ฉุกเฉิน" เป็นครั้งที่ 12 เพื่อคุมสถานการณ์ระบาดโควิดอีก 2 เดือน

วันนี้(24พ.ค.64) ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) จะมีการพิจารณา ต่อ "พรก.ฉุกเฉิน" หรือ ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 อีก 2 เดือน

โดยการประชุมครม.วันนี้จะเริ่มในเวลา 09.00 น. มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอขา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

ซึ่งพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะฝ่ายเลขาของศบค. จะนำมติศบค. เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่ผ่านมา เสนอต่อที่ประชุมครม. ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564 รวมเป็นเวลา 2 เดือน เพื่อควบคุมสถานการณ์โรคโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมา ศบค.มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งมีการขยายระยะเวลาการบังคับใช้ รวม 12 ครั้ง ดังนี้

 • ขยายครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
 • ขยายครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 • ขยายครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
 • ขยายครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
 • ขยายครั้งที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 • ขยายครั้งที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
 • ขยายครั้งที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
 • ขยายครั้งที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564
 • ขยายครั้งที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • ขยายครั้งที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
 • ขยายครั้งที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 • ขยายครั้งที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2564