“หมอพร้อม V.2” เปิดรายละเอียดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด เริ่มวันแรก 1 พ.ค.

29 เม.ย. 2564 เวลา 2:04 น.3.4k

“หมอพร้อมV.2” เปิดรายละเอียดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด สำหรับ 16 ล้านคน เริ่มวันแรก 1 พ.ค.กลุ่มได้บ้างได้รับสิทธิเช็กที่นี่

จากกรณีที่  กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน “หมอพร้อม V.2” ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์  โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.นี้

สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด กระทรวงสาธารณสุข ได้จำแนกกลุ่มเป้าหมาย ฉีดวัคซีนโควิด ดังนี้

  • กลุ่มแรกฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวม 3.8 ล้านคน ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงขณะนี้ฉีดครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด รวมกว่า 1.2 ล้านโดส มีผู้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วกว่า 1 ล้านคน และรับวัคซีนครบ 2 เข็มอีกกว่า 2 แสนคน
  • กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มที่ต้องลงทะเบียนออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น หมอพร้อม V.2 โดยเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 1 พ.ค.นี้ จำนวน 16 ล้านคน สำหรับประชาชน 2 กลุ่มคือ

กลุ่ม 1 กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (นับถึง 1 ม.ค.65)

กลุ่ม 2 บุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ได้แก่

1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี

2. โรคหัวใจและหลอดเลือด

3. โรคไตเรื้อรังระยะ 5

4. โรคหลอดเลือดสมอง

5. โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด

6. โรคเบาหวาน

7. โรคอ้วน ที่มีน้ำหนัก >100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

ลงทะเบียน แสดงความประสงค์รับวัคซีนโควิด19 เพื่อจัดลำดับนัดหมาย ได้ที่

• LINE OA หมอพร้อม

• รพ.ใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา

• อสม. หรือ รพ.สต. ในพื้นที่ เริ่มฉีด 7 มิ.ย. นี้

  • กลุ่มสุดท้าย ประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี ลงทะเบียนนัดหมายรับการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และเริ่มฉีดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

หมอพร้อม V.2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง