svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

3 ขั้นตอน ระนองเปิดลงทะเบียนออนไลน์ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แรงงานต่างด้าว

27 ตุลาคม 2564

ระนองพร้อมเปิดบริการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ให้กลุ่มแรงงานต่างด้าว ที่ทำงานในพื้นที่จังหวัดแล้ว ตามรายชื่อในระบบประมาณ 70,000 คน เปิด 3 ขั้นตอน สำรวจความต้องการและยื่นเอกสารแล้วทางออนไลน์

นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง กล่าวว่า จังหวัดระนอง โดยโรงพยาบาลระนอง และโรงพยาบาลในชุมชนทั้ง 5 แห่ง พร้อมเดินหน้าเปิดให้บริการฉีดวัคซีนแรงงานต่างด้าว ที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ จ.ระนอง ตามรายชื่อที่อยู่ในระบบจำนวนประมาณ 70,000 คน

โดยมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการดังนี้

1. ดาวน์โหลดแบบสำรวจการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และกรอกข้อมูลในแบบสำรวจฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสาร สำเนาบัตรประชาชนนายจ้างและสำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว

2.การยื่นเอกสาร
    1) กรณีแรงงานต่างด้าวที่ใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพให้นายจ้างยื่นเอกสารผ่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง โทร. 077-811076
    2) กรณีแรงงานต่างด้าวที่ใช้สิทธิประกันสังคม ให้นายจ้างยื่นเอกสารผ่าน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองโทร. 077-828543

3. การนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง เป็นผู้ประสานงานแจ้งเจ้าของสถานประกอบการ หรือนายจ้างให้ทราบ

 

ส่วนผลการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง มีจำนวนสะสม (เม.ย. 2564-ปัจจุบัน) เข็มที่ 1 จำนวน 142,620 คน เข็มที่ 2 จำนวน 113,381 คน เข็มที่ 3 จำนวน 15,284 คน รวมการฉีดวัคซีนสะสม ทั้งหมด 271,285 โดสจำนวนผู้ที่ได้รับบริการฉีดวัคซีนเทียบกับฐานจำนวนประชากรทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง คิดเป็น 62.41% 


หน้า 10 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,726  วันที่ 28-30 ตุลาคม พ.ศ.2564